Zdjęcie poglądowe
Uwaga, wysokie temperatury!
Sprawdź lokalną prognozę pogody

Wnętrostwo u psów

Wnętrostwo (łac. Cryptorchidismus) jest zaburzeniem rozwojowym, spowodowanym niewłaściwym umieszczeniem jednego lub obu jąder, tj. niezstąpieniem ich do moszny i zatrzymaniem się w tkance łącznej jamy brzusznej bądź kanale pachwinowym. Zejście jąder z jamy brzusznej do moszny powinno nastąpić do 10 dnia po urodzeniu. Wada ta najczęściej spotyka psy małych ras i miniaturowych do 10 kg, dużo rzadziej występuje u mieszańców. Jest to cecha o rozkładzie nieciągłym, uwarunkowanym poligenicznie.

Wnętrostwo u psów

Wnętrostwo (łac. Cryptorchidismus) jest zaburzeniem rozwojowym, spowodowanym niewłaściwym umieszczeniem jednego lub obu jąder, tj. niezstąpieniem ich do moszny i zatrzymaniem się w tkance łącznej jamy brzusznej bądź kanale pachwinowym. Zejście jąder z jamy brzusznej do moszny powinno nastąpić do 10 dnia po urodzeniu. Wada ta najczęściej spotyka psy małych ras i miniaturowych do 10 kg, dużo rzadziej występuje u mieszańców. Jest to cecha o rozkładzie nieciągłym, uwarunkowanym poligenicznie.

Rodzaje

Ok. 80 % przypadków to wnętrostwo jednostronne, ze zdecydowaną przewagą występowania wnętrostwa prawostronnego. Rozróżniamy wnętrostwo brzuszne lub pachwinowe. W rzadkich przypadkach jądra mogą znajdować się w innej lokalizacji. Zlokalizowanie brakującego jądra odbywa się: w przypadku jąder znajdujących się w kanale pachwinowym poprzez badanie palpacyjne, a w przypadku niezstąpienia jąder z jamy brzusznej za pomocą badania ultrasonograficznego (USG). Jeżeli badanie USG nie udziela jednoznacznego obrazu jądra lekarz weterynarii zleca wykonanie badania hormonalnego, które stwierdza występowanie jąder w jamie brzusznej lub całkowity ich brak.

Objawy

Mimo zatrzymania się jądra w jamie brzusznej bądź kanale pachwinowym jest ono nadal aktywne hormonalnie. Powoduje to normalne zachowanie i wszelkie odruchy samcze. W przypadku wnętrostwa jednostronnego płodność jest ograniczona, z kolei przy wnętrostwie obustronnym wnętr jest niepłodny gdyż proces spermatogenezy z uwagi na podwyższoną temperaturę wokół jądra. U psów z wnętrostwem istnieje 20% większe zagrożenie występowania nowotworów jądra. Występują one pod postacią guzów z komórek Sertolego, komórek Leydiga oraz nasieniaków. Nowotwory niezstąpionego jądra są aktywne hormonalnie. Często produkują hormony żeńskie co prowadzi do feminizacji psa i hamowania produkcji krwinek czerwonych w szpiku kostnym. Komórki nowotworowe są złośliwe i mają tendencję do przerzutów.
Większość psów trafia jednak na leczenie z powodu innych objawów paranowotworowych. Pies ma wyłysiały grzbiet i boki ciała oraz ciemną skórę. Feminizacja objawia się zwisającą moszną i napletkiem. Niekiedy dochodzi nawet do ginekomastii, tj. powiększenia gruczołu sutkowego. Niejednokrotnie wnętr staje się atrakcyjny dla innych samców.
U wnętrów częściej spotyka się inne schorzenia genetyczne: przepuklinę pępkową, przepuklinę pachwinową, problemy z prąciem czy z napletkiem oraz nawykowe zwichnięcie rzepki.

Leczenie

Z powodu powikłań związanych z ta przypadłością najlepszym sposobem leczenia jest usunięcie chirurgiczne przemieszczonego jądra. Najczęściej przy okazji odbywa się również usunięcie zdrowego jądra, co prowadzi do kastracji. Jądro chore najczęściej doprowadza do feminizacji i powstania komórek nowotworowych stąd konieczność jego usunięcia, z kolei usunięcie jądra zdrowego ma na celu wykluczenie możliwości pokrycia suki i ewentualnego przekazania wady. Z medycznego punktu widzenia kastracja jest wskazana z uwagi na skłonność wnętrów do skręcania się nasieniowodów.
Jedynie w przypadku wnętrostwa pachwinowego możliwe jest leczenie hormonalne. Niesie ono jednak za sobą groźne powikłania szczególnie związane z zaburzeniami gospodarki hormonalnej. Jest to jednak mało skuteczna metoda.