2020-03-04 16:34

Odstrzał zwierząt w Redzikowie

Amerykańska baza wojskowa zyskała prawo na odłów lub odstrzał zwierząt naruszających teren obiektu.

Amerykańska baza wojskowa jest ulokowana we wsi Redzikowo w powiecie słupskim. Ten gęsto zalesiony rejon obejmuje aż 600 hektarów. Stany Zjednoczone budują tu system tarczy antyrakietowej.

Wojsko wielokrotnie apelowało w sprawie naruszania przez dzikie zwierzęta terenu bazy. Szereg zniszczeń obejmował ogrodzenie z dość kosztownym systemem elektronicznym. Według sporządzonej miesiąc temu inwentaryzacji, na kontrowersyjnym obszarze znajdują się: 53 dziki, 24 sarny, 19 jeleni, 26 zajęcy, 10 lisów, 8 borsuków, 6 jenotów, 4 kuny i 2 tchórze.

Sejmik Województwa Pomorskiego wydał uchwałę, na mocy której wojsko zyskało prawo do odstrzału zwierząt. W pierwszej kolejności mają zastosować próby odłowu. Zatwierdzono również zniesienie limitów ograniczania populacji jeleni, saren, dzików i lisów. Ten ruch dopuszcza rzeź zwierząt bez konieczności kolejnych wniosków i zezwoleń. Uchwałę przegłosowała większość (21 radnych). W uzasadnieniu, urzędnicy powołali się także na przyszłą rozbudowę kompleksu, w tym nowe lądowisko. Potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym uznali za priorytet. Zwierzęta wg wojska stanowią potencjalne zagrożenie dla służb oraz generują dodatkowe koszty związane z patrolem, czy naprawą ogrodzeń/systemów.

Przeciwnicy odstrzału wystosowali pisma do Ministerstwa Obrony Narodowej i premiera. Propozycje zmian w uchwale oraz budowa monitorowanego ogrodzenia, mogłyby oszczędzić zwierzęta.

data publikacji artykułu: 2020-03-04

Popularne teraz

Komentarze