2018-10-08 19:01

Pancerniki zarażają trądem!

Do niedawna jeszcze istniało powszechne przekonanie, że trąd jest chorobą, która może być przenoszona jedynie z człowieka na człowieka i że w taki właśnie sposób następuje zarażenie. Otóż nie! Trądem można zarazić się także od zwierząt.

Niebezpieczne odkrycie w Amazonii

W ostatnim czasie, po wykryciu wielu niepokojących objawów u pewnej grupy osób i zbadaniu sprawy, zdiagnozowano, że trąd jest przenoszony przez pancerniki – a w szczególności te, występujące w ogromnych skupiskach w brazylijskiej Amazonii.
Badania nad tym zjawiskiem przeprowadzono, badając zarówno same pancerniki występujące na tamtych terenach, jak i osoby, żyjące w Amazonii i spożywające mięso pancerników.
Pancerniki są zaliczane do prawdziwych przysmaków, dlatego też bardzo popularne są polowania na nie. Mięso z pancernika jest także zaliczane do tradycyjnych potraw na niektórych obszarach, a ze względu na ich liczne występowanie m.in. w Amazonii, są one częstym przysmakiem, goszczącym na stołach Brazylijczyków i nie tylko. Niestety, jak widać po ostatnich odkryciach, są także przysmakiem niebezpiecznym, bo zagrażającym zdrowiu.

Trąd - zapomniana choroba

Trąd jest chorobą wciąż występującą na świecie i będącą poważnym problemem na obszarach, gdzie panuje ubóstwo i brak warunków do regularnego utrzymywania higieny. Ludzie z krajów wysoko rozwiniętych, w szczególności z obszarów, gdzie problem ubogiego społeczeństwa jest nieobecny, nie powinni obawiać się tej choroby.
Szacuje się, że najbardziej podatni na zakażenie trądem, są ludzie żyjący poniżej jakichkolwiek higienicznych standardów jak np. mieszkańcy Indii czy “zapomnianych” afrykańskich wiosek i niewielkich miasteczek.

Trąd - jak rozpoznać?

Trąd powstaje poprzez dostanie się do organizmu osoby podatnej na zachorowanie, prątków bakterii zwanej Mycobacterium leprae. Organizm zarażony tą bakterią odznacza się przede wszystkim obecnością zmian skórnych, a w późniejszym, bardziej zaawansowanym stadium choroby - może prowadzić do poważnych zwyrodnień stawów, oszpecenia kończyn.
Trąd uszkadza także układ nerwowy osoby, która została nim zarażona. W początkowej fazie osoba taka doznaje zmian skórnych, czyli np. jej ciało może zmieniać zabarwienie. Potem przychodzą poważniejsze symptomy, jak brak czucia – ludzie chorzy na trąd nie czują zimna ani ciepła, także uczucie bólu jest im obce a poza tym nie mają czucia w dłoniach, nie są w stanie podnosić, chwytać i odróżniać rzeczy po dotyku.
Trąd jest chorobą w obecnych czasach wyleczalną. Nie ma już obaw przed wystąpieniem epidemii, bowiem na rynku farmaceutycznym są dostępne szczepionki i lekarstwa pomagające wyjść z tej choroby. Co prawda na obszarach mniej ucywilizowanych, ubogich, trudno o to, jednak warto pamiętać o akcjach humanitarnych i wolontariuszach, którzy działają na właśnie takich obszarach, chcąc szerzyć pomoc ludziom ubogim, odsuniętym na margines społeczny i narażonymi na najgorsze warunki życiowe.


data publikacji artykułu: 2018-10-08

Popularne teraz

Komentarze