dr n.wet Marcin Szczepanik

O mnie

Poza prowadzeniem Przychodnii obecnie pracuje również na stanowisku adiunkta w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie, z którym jestem związany od ukończenia studiów w 1999 roku. Na UP w Lublinie konsultuje pacjentów głównie z problemami dermatologicznymi i endokrynologicznym i w ramach Przychodni Dermatologicznej oraz Gabinetu Endokrynologicznego.jest autorem i współautorem 3 książek z zakresu dermatologi weterynaryjnej (Dermatologia w praktyce, studium przypadków klinicznych ,Zarys dermatologi koni , Wygrać z atopią Zasady rozpoznawania i leczenia atopowego zapalenia skóry u psów, kotów i koni. ) 2 z zakresu endokrynologii (Choroby tarczycy u psów , Choroby nadnerczy i steroidoterapiia u psów) oraz pięciotomowego "Atlasu dermatologicznego psów i kotów". Konsultacja merytoryczna i redakcja wydania polskiego książek "Drobne ssaki", Praktyka kliniczna koty" oraz "Choroby skóry psów i kotów. Kolorowy atlas i podręcznik".

Publikacje

 • 2004 Szczepanik M., Wilkołek P, Wybrane wskaźniki odporności nieswoistej u bydła chorego na trichofitozę przy różnych poziomach cynku w surowicy Med. Weterynaryjna 2004, 60, (11) 1233-1236
 • 2004 Piotr Wilkołek, Marcin Szczepanik, Katarzyna Szymanek, Mirosława Maj – Martyniuk Wybrane wskaźniki odporności nieswoistej u psów atopowych i nie wykazujących objawów atopii Med. Weterynaryjna 2004, 60 (10) 1064-1066
 • 2004 Marcin Szczepanik Anna Śmiech Sporotrychoza w przebiegu głębokiej piodermi owczarka niemieckiego Magazyn Wet. 13 nr 94/2004 36-40
 • 2004 Marcin Szczepanik, Piotr Wilkołek Anna Śmiech Wybrane zagadnienia dermatologi koni Choroby o podłożu alergicznym cz I Magazyn Wet. 13 nr 96/2004 7-8
 • 2005 Szczepanik M, Nadwrażliwość typu natychmiastowego w przebiegu naturalnej trichofitozy bydła Annales UMCS DD 2005, 60 68-73
 • 2005 Stec A., Szczepanik M, Marcin Gołyński, Łukasz Kurek, Jacek Mochol, Anna Śmiech Badania nad występowaniem dermatofilozy u bydła mlecznego Med. Weterynaryjna 2005, 61 (3), 241-360,
 • 2005 Marcin Szczepanik, Dorota Pomorska Alergia pokarmowa u psów i kotów Wet w Prakt 6/2005 62-66
 • 2005 Marcin Gołyński, Iwona Taszkun, Marcin Szczepanik, Piotr Wilkołek Trichofitoza- trudna choroba bydła Magazyn Wet. 14 nr107/2005 27-30
 • 2005 Marcin Gołyński Marcin Szczepanik Piotr Wilkołek Wybrane problemy dermatologiczne papużek falistych Magazyn Wet. 14 nr 103/2005 64-67
 • 2005 Marcin Szczepanik, Piotr Wilkołek, Anna Śmiech Wybrane zagadnienia dermatologi koni Choroby o podłożu alergicznym cz II Magazyn Wet. 14, nr 99/2005 53-54
 • 2005 Marcin Szczepanik, Iwona Taszkun, Piotr Wilkołek Wybrane ektoparazytozy kotów cz I Magazyn Wet. 14 nr107/2005 18-20
 • 2005 Szczepanik M, Wilkołek P., Taszkun I., Pomorski Z. Atopowe zapalenie skóry psów w świetle alergenów odpowiedzialnych za rozwój uczulenia Med. Weterynaryjna 2005, 61 (3) 305-309
 • 2005 Piotr Wilkołek, Marcin Szczepanik, Dorota Łopucka, Marcin Gołyński Choroby skóry świń zasady rozpoznawania i leczenia Magazyn Wet. 14 nr 107/2005 8-12
 • 2005 Marcin Szczepanik, Anna Śmiech, Piotr Wilkołek Mastocytoma u psa rasy Shar-pei Opis przypadku Magazyn Wet. 14 nr 102/2005 46-48
 • 2006 Piotr Wilkołek, Marcin Szczepanik, Marcin Gołyński Niepożądane polekowe reakcje skórne u psów zasady rozpoznawania Wet w Prakt 3/2006 42-47
 • 2006 Marcin Szczepanik, Zbigniew Blimke, Anna Smiech, Iwona Taszkun, Piotr Wilkołek Dorota Pomorska, Jarosław Popiel Wybrane dermatozy psów uwarunkowane genetycznie w świetle obserwacji własnych cz I Magazyn Wet. 15 nr 115/2006 43-46
 • 2006 Szczepanik M, Gołyński M, Wilkołek P, Popiel J., Śmiech A., Pomorska D, Nowakowski H Ehlers-Danlos syndrome (cutaneous astenia)- a report of three cases in cats Bull Vet Pulawy 2006, 50, 4 609-613
 • 2006 Marcin Szczepanik, Piotr Wilkołek Dorota Łopucka, Świąd u kotów, postępowanie diagnostyczne Wet w Prakt 2/2006 64-70
 • 2006 Marcin Szczepanik, Iwona Taszkun, Piotr Wilkołek Wybrane ektoparazytozy kotów cz II Magazyn Wet. 15 nr109/2006 47-49
 • 2006 Iwona Taszkun, Piotr Wilkołek, Marcin Szczepanik, Dorota Pomorska: Zastosowanie testów śródskórnych w diagnostyce alergologicznej u psów. Wet w Prakt 1/2006 12-17
 • 2006 Gołyński M, Szczepanik M., Pomorska D., Wilkołek P. Cutaneus nocardiosis In a Dos – clinical case presentation Bull Vet Pulawy 2006, 50 (1) 47-49
 • 2006 Szczepanik M, Gołyński M, Pomorska D, Wilkołek P. Taszkun I., Kovalik M. Dermatophilosis In a horse – case report Bull Vet Pulawy 2006, 50, 4 619-622
 • 2006 Marcin Szczepanik, Piotr Wilkołek: Atopia kotów, Rozpoznawanie i leczenie oraz obserwacje własne dotyczące cech klinicznych i alergenów odpowiedzialnych za rozwój uczulenia. Wet w Prakt 5/2006 6-11
 • 2006 Wilkołek P. Szczepanik M, Blimke Z, Nowak M, Pomorska D, Identyfikacja bakterii z przypadków piodermii psów i ocena ich wrażliwości na antybiotyki najczęściej używane w dermatologii weterynaryjnej Annales UMCS DD 2006, 61 136-141
 • 2007 Marcel Kowalik, P. Wilkołek, Marcin Szczepanik, Z. Pomorski, M. Kozak M. Koralikowa Cyklosporyna – nowy lek w leczeniu atopowego zapalenia skóry u psów Życie Wet 82, nr 1 2007, 59-62
 • 2007 Marcin Szczepanik, Marcin Gołyński Karina Chmielecka Dermatofitoza bydła –problem znany od dawna, lecz aktualny Magazyn Wet. 16 nr 128/2007 56-60
 • 2007 Marcin Szczepanik Piotr Wilkołek Świąd u kotów przyczyny oraz postępowanie diagnostyczne Magazyn Wet. 16 122/2007 51-56
 • 2007 Iwona Taszkun Marcin Szczepanik Badanie cytologiczne w rozpoznawaniu zapalnych chorób skóry psów czI Podstawy weterynaryjnej cytodiagnostyki dermatologicznej Magazyn Wet. 16 nr 119/2007 9-13
 • 2007 Piotr Wilkołek, W. Toczek, A, Śmiech M. Szczepanik Zwapnienia skóry u psów – przyczyny i patogeneza Życie wet. 82/2007 742-746
 • 2007 Marcin Szczepanik, Piotr Wilkołek, Karina Chmielecka Choroby pęcherzowe. Autoimmunologiczne choroby skóry psów i kotów część I. Wet w Prakt 2/2007 52-59
 • 2007 Marcin Szczepanik, Dorota Pomorska Zapalenie gruczołów łojowych przypadek kliniczny Wet w Prakt 3/2007 18-21
 • 2007 Piotr Wilkołek Dorota Pomorska Marcin Szczepanik Nietypowy przypadek APZS u owczarka niemieckiego Magazyn Wet. 16, 129/2007 28-30
 • 2007 Dorota Pomorska, Marcin Szczepanik, Dorota Łopucka Zespół skórno-wątrobowy Rozpoznawanie i leczenie wybrany przypadek kliniczny Wet w Prakt 6/2007 56-58
 • 2007 Marcin Szczepanik, Marcin Gołyński Astenia skóry (syndrom Ehlersa- Danlos) opis przypadku klinicznego i kota Wet w Prakt 2/2007 82-84
 • 2007 Marcin Szczepanik, Zbigniew Blimke, Anna Smiech, Iwona Taszkun, Piotr Wilkołek Jarosław Popiel Dorota Pomorska, Marcin Gołyński Wybrane dermatozy psów uwarunkowane genetycznie w świetle obserwacji własnych cz II Magazyn Wet. 16 nr 119/2007 15-1
 • 2007 Szczepanik M. Dermatologia w praktyce, studium przypadków klinicznych Elamed Katowice 2007
 • 2007 Marcin Szczepanik, Marcin Gołyński Jarosław Popiel Zbigniew Blimke, Anna Smiech, Iwona Taszkun, Piotr Wilkołek Dorota Pomorska, Wybrane dermatozy psów uwarunkowane genetycznie w świetle obserwacji własnych cz III Magazyn Wet. 16 nr 124/2007 31-
 • 2007 Piotr Wilkołek, Marcin Szczepanik, Iwona Taszkun Toczeń rumieniowaty. Autoimmunologiczne choroby skóry psów i kotów – częśc II Wet w Prakt 3/2007 12-17
 • 2007 Iwona Taszkun Marcin Szczepanik Badanie cytologiczne w rozpoznawaniu zapalnych chorób skóry psów czI Podstawy weterynaryjnej cytodiagnostyki dermatologicznej Magazyn Wet. 16 nr 119/2007 9-13
 • 2007 Piotr Wilkołek Marcin Szczepanik Alergiczny obrzęk krtanii u małych zwierząt Magazyn Wet. 16 122/2007 18-20
 • 2008 Marcin Szczepanik, Dorota Pomorska Głębokie ropne zapalenie skóry owczarków niemieckich rozpoznawanie i leczenie Wet w Prakt 3/2008 26-28
 • 2008 Szczepanik M, Gołyński G., Chmielecka K.; Wybrane choroby skóry królików mag wet 2008 monografia 64-69
 • 2008 Wilkołek P., Szepanik M., Śmiech A., Pemfigoid błon śluzowych u pas – analiza przypadku klinicznego Wet w prakt 2008, 5, 56-60
 • 2008 Wilkołek P., Szczepanik M, Gołynski M.: Wybrane ektoparazytozy udomowionych gryzoni i królików- warto się ich obawiać czy nie mag wet 2008 monografia 53-58
 • 2008 Marcin Szczepanik Piotr Wilkołek Badanie mikroskopowe włosa zastosowanie w diagnostyce chorób skóry u psów i kotów Magazyn Wet. 17nr 136/2008 794-798
 • 2008 Wilkołek P., Szczepanik M.: Dermatozy o podłożu psychicznym- jak ustalić rozpoznanie Mag. Wet 2008, 17, 1025-1030
 • 2008 Szczepanik M, Wilkołek P.: Plazmocytarne zapalenie opuszek kończyn u kotów Mag. Wet 2008, 17,1023-1025
 • 2008 Szczepanik M., Wilkołek P., Chmielecka K.: Fretka u dermatologa- wybrane choroby skóry mag wet 2008 monografia 17-23
 • 2008 Szczepanik M, Śmiech A., Cmielecka K.: Ropne zapalenie skóry szczeniąt starszych Wet w prakt 2008, 5, 44-58
 • 2008 SZCZEPANIK M, POMORSKA D, WILKOŁEK P. Diagnostic approach to atopy In cats Bull Vet Pulawy 52, 477-480, 2008
 • 2009 Szczepanik M, Adamek Ł,, Wilkołek P,: Zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego. Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. Wet w Prakt 2009, 6, 27-35
 • 2009 Szczepanik M., Wilkołem P.: Diagnostyka chorób skóry. Biopsja i badanie histopatologiczne. Wet w Prakt 2009, 6, 40-44
 • 2009 Szczepanik M., Wilkołek P.: Najczęstsze problemy dermatologiczne u psów rasy shar-pei Mag wet 2009, 18 522-527
 • 2009 Szczepanik M, Wilkołek P.: Szczepionki przeciwgrzybicze. Leczenie grzybic u zwierząt. Wet w prak, 2009, 6, 17-21
 • 2009 Szczepanik Marcin Chmielecka Karina Wilkołek Piotr Wybrane choroby skóry bydła Mag wet Rok 2009, Nr SUPL, strona 995
 • 2009 Wilkołek Piotr Adamek Łukasz Szczepanik Marcin Oridermyl® – nowa formuła w kompleksowym leczeniu zapaleń uszu psów i kotów Mag wetRok 2009, Nr 7, 810
 • 2009 Marcin Szczepanik, Piotr Wilkołek Zarys dermatologi koni Elamed Katowice 2009
 • 2010 Gołyński M, Adamek Ł, Szczepanik M. Endokrynologia w praktyce Niedoczynnośc tarczycy u koni. Wet w prakt, 2010, 7, 68-71
 • 2010 Dorota Pomorska, Marcin Szczepanik Praktyczne wykonanie alergiczny testów śródskórnych. Weterynaria w praktyce 2010, nr 3 s 54
 • 2010 Marcin Szczepanik, Łukasz Adamek, Piotr Wilkołek Podstawowe zasady diagnostyki atopowego zapalenia skóry u psów oraz zasady oceny stanu klinicznego w przebiegu choroby. Życie wet 2010,55,332-338
 • 2010 Wilkołek P Szczepanik M Zastosowanie immunoterapi swoistej w leczeniu zwierząt z alergią Zycie wet 2010, 55, 215-219
 • 2010 Marcin Szczepanik, Piotr Wilkołek, Łukasz Adamek, Marcin Gołyński Parametry biofizyczne skóry i ich zastosowanie w diagnostyce dermatologicznej u zwierząt życie wet 2010, 85, 85-47
 • 2010 Szczepanik M, Śmiech A, Chmielecka K, Wilkołek P, Adamek Ł.: Nietypowe kliniczne postacie zakażenia dermatofitami- kerion i pseudomycetoma. Wet w prakt. 2010, 7 30-362
 • 2010 Piotr Wilkołek, Marcin Szczepanik Zespół Cushinga u kotów magazyn weterynaryjny 2010, nr 3 s14-18
 • 2010 Szczepanik M, Śmiech A, Wilkołek P, Wybrane choroby autoimmunologiczne u psów. Rzadkie formy tocznia. Mag wet 2010, 19, 724-728
 • 2010 Marcin Szczepanik, Karina Chmielecka, Piotr Wilkołek Najczęstsze problemy dermatologiczne retrieverów Magazyn Weterynaryjny 2010, 19, 14-
 • 2010 Łukasz Adamek, Marcin Gołyński, Piotr Wilkołek, Marcin Szczepanik Endokrynologia w praktyce. Niedoczynność tarczycy u psów Weter. Prakt. 2010 Vol. 7 nr 5,
 • 2010 Wilkołek P, Śmiech A, Szczepanik M, Gołyński M, Adamek Ł, Przewlekły postępujący obrzęk naczyń chłonnych u konia rasy Shire, opis przypadku, Wet w prakt, 2010, 7, 62-68
 • 2010 Marcin Szczepanik, Anna Śmiech, Iwona Zadrzyńska , Karina Chmielecka Piotr Wilkołek Kontaktowe zapalenie skóry u psów i kotów– przyczyny, rozpoznawanie i leczenie, życie wet 2010 85, 921-924
 • 2010 Marcin Gołyński, Diana Stęgierska, Marcin Szczepanik, Łukasz Adamek Zarys rozpoznawania chorób układu oddechowego u koni Weter. Prakt. 2010 Vol. 7 nr 5,
 • 2010 Marcin Szczepanik, Kamila Chmielecka, Piotr Wilkołek Zastosowanie glikokortykosteroidów w dermatologii weterynaryjnej (część I) Weterynaria w praktyce 2010 nr 11 str. 24
 • 2010 Marcin Szczepanik, Anna Śmiech, Karina Chmelecka, Piotr Wilkołek Choroby skóry przebiegające z objawami w obrębie płytki nosowej u psów i kotów Życie Weterynaryjne • 2010 • 85(8)
 • 2011 Marcin P Szczepanik , Piotr M Wilkołek , Łukasz R Adamek , Zbigniew JH Pomorski The examination of biophysical parameters of skin(transepidermal water loss, skin hydration and pHvalue) in different body regions of normal cats ofboth sexes Journal of Fel
 • 2011 Wygrać z atopią Zasady rozpoznawania i leczenia atopowego zapalenia skóry u psów, kotów i koni. Elamed Ktowice 2011
 • 2011 Szczepanik M, Śmiech A.: Choroby skóry przebiegające z tworzeniem ziarniniaków jałowych i ropnych Magazyn Wet 2011,20, 36-40
 • 2011 Szczepanik Marcin, Wilkołek Piotr Atopowe zapalenie skóry u kotów Życie Weterynaryjne • 2011 • 86(4) 281-286
 • 2011 Szczepanik M., Chmielcka K., Wilkołek P.: Podrażnieniowe kontaktowe zapalenie skóry, przyczyny rozpoznawanie i postępowanie terapeutyczne. Wet w Prakt 1011, 9, 50-54
 • 2011 Szczepanik M. Wilkołek P. Autoimmunologiczne choroby pęcherzowe skóry u kotów. Wet w prakt. 2011, 8, 20-26
 • 2011 Kovalik M., Taszkun I., Pomorski Z., Kozak M., Pomorska D., Szczepanik M., Wilkolek P., Palenik L., Shaw D. J., Van Den Broek A. H. M., Thoday K. L. Evaluation of a human generic formulation of ciclosporin in the treatment of canine atopic dermatitis Vete
 • 2011 Wilkołek P, Szczepanik M, Adamek Ł, Dermatozy kotów przebiegające z łojotokiem Magazyn Wet 2011,20, 18-24
 • 2011 Piotr Wilkołek, Marcin Szczepanik, Łukasz Adamek Aktualne poglądy na temat atopii u koni Życie Weterynaryjne • 2011 • 86(6) 459-442
 • 2011 Szczepanik M., Wilkołek P. Bakteryjne i grzybicze dermatozy wikłające w przebiegu AZS. Wet w praktyce 2011, 8, 42-45
 • 2011 Szczepanik M, Wilkołek P. Kovalik M. Toczniowe zniekształcenie pazurów zasady rozpoznawania i leczenia . Magazyn Wet 2011, 20, 756-759
 • 2011 P Wilkołek, M Szczepanik, M Gołyński, L Adamek, A Pomorska, M Maj-Martyniuk, W Sitkowski The evaluation of selected parameters of cellular nonspecific immunity in normal and allergic horses. Polish Journal of Veterinary Sciences (2011) : 14,287-288
 • 2011 Szczepanik M., Chmielecka K, . Wilkołek P. Zastosowanie glikokortykosteroidów w dermatologii weterynaryjnej – część II Wet w Prakt 2011 8 26-31
 • 2012 Marcin Szczepanik, Piotr Wilkołek Rola zaburzeń bariery skórnej w atopowym zapaleniu skóry u psów Życie Weterynaryjne • 2012 • 87(8) 672-674
 • 2012 Szczepanik M, Wilkołek P., Śmiech A. Atlas dermatologiczny psów i kotów, tom III choroby gentyczne i hormonalne . Medical Tribune
 • 2012 dr n. wet. Marcin Szczepanik, dr n. wet. Piotr Wilkołek, dr n. wet. Anna Śmiech, lek. wet. Karina Chmielecka Zespół skórno-wątrobowy - problem dermatologiczny wywołany chorobami innych narządów Magazyn wet 2012, 21
 • 2012 Szczepanik M., Wilkołek P. Wybrane immunologiczne choroby skóry koni Mag wet 2012, 21, 37-44
 • 2012 Wilkołek P. Szczepanik M. Grzybice głębokie skóry u psów Mag Wet 2012 21, 21-28
 • 2012 Szczepanik M, Wilkołek P., Śmiech A. Atlas dermatologiczny psów i kotów, tom I choroby alergiczne i immunologiczne. Medical Tribune
 • 2012 Szczepanik M.P. , Wilkołek P.M. Pluta M., Adamek1Ł.R.,Pomorski Z.J.H. The examination of biophysical parameters of skin (transepidermal water loss, skin hydration and pH value) in different body regions of ponies Polish Journal of Veterinary Sciences V
 • 2012 Szczepanik M, Wilkołek P., Śmiech A. Atlas dermatologiczny psów i kotów, tom II chorob pasożytnicze i grzybicze Medical Tribune
 • 2012 Marcin Szczepanik, Karina Chmielecka Piotr Dębiak Guz z komórek beta trzuski (insulinoma) u psów Wt prakt 2012,10 20-23
 • 2012 Szczepanik M. Wilkołek P. Adamek Ł., Chmielecka K. Zapalenie gruczołów łojowych u psów. Życie wet. 2012, 87, 296-299
 • 2012 dr n. wet. Marcin Szczepanik, dr n. wet. Marcin Gołyński, dr n. wet. Piotr Wilkołek, lek.wet. Łukasz Adamek Karłowatość przysadkowa u psów Wet w Prak 2012, 9, 68
 • 2012 lek.wet. Łukasz Adamek, dr n. wet. Marcin Gołyński, dr n. wet. Marcin Szczepanik, dr n. wet. Piotr Wilkołek Przypadek uogólnionej nużycy młodzieńczej u mastifa neapolitańskiego wet w prakt 2012 nt 7/8
 • 2013 dr n. wet. Piotr Wilkołek, dr n. wet. Marcin Szczepanik, dr n. wet. Anna Śmiech, lek. wet. Wojciech Toczek Wybrane choroby płytki nosowej u kotów - przyczyny i leczenie Magazyn wet 2013, 21
 • 2013 Szczepanik MP. Wilkołek PM, Pluta M, Adamek ŁR., Gołyński M. Pomorski ZJHThe examination of biphisical skin parameters (transepidermal water loss, skin hydration and pH value) in diferent body region i Polish ponies P. J vet Scince. 2013, 16, 741-747
 • 2013 M. Szczepanik, P.W Wilkołek, M. Pluta, Ł R Adamek, M. Gołyński Z.J.H. Pomorski W. Sitkowski The examination of biophisical skin parameters (transepiderrmal water loss, skin hydration and pH value) in different body regios in Polish ponieś Pol. J. Vet Sci.
 • 2013 Szczepanik M, Wilkołek P., Śmiech A. Atlas dermatologiczny psów i kotów, tom V. Medical Tribune
 • 2013 : dr n. wet. Marcin Gołyński, dr n. wet. Marcin Szczepanik, lek.wet. Łukasz Adamek, dr n. wet. Piotr Wilkołek Stany nagłe w endokrynologii psów Wet w Prakt 2013, 10, 58
 • 2013 Marcin Szczepanik, Karnia Chmielecka Marcin Zając, Piotr Wilkołek Wybrane immunologiczne choroby skóry u psów i kotów Weterynaria 1, 2013 26-33
 • 2013 dr n. wet. Marcin Szczepanik, dr n. wet. Piotr Wilkołek Zasady oceny nasilenia zmian skórnych i świądu w przebiegu atopowego zapalenia skóry u psów autor: wet w prakt 2013, 10 s 65
 • 2013 lek. wet. Łukasz Adamek, dr n. wet. Piotr Wilkołek, dr n. wet. Marcin Szczepanik, Magdalena Gołyńska Przypadek pęcherzycy liściastej u psa akita Magazyn Wet 2013, 21
 • 2013 Marcin Szczepanik, Piotr Wilkołek Diagnostyka serologiczna alergicznych chorób skóry u psów i kotów Życie Weterynaryjne • 2013 • 88(5)374-377
 • 2013 Szczepanik M, Wilkołek P., Śmiech A. Atlas dermatologiczny psów i kotów, tom IV . Medical Tribune
 • 2013 Marcin Szczepanik,. Piotr Wilkołek,. Anna Śmiech Dermatozy twarzy u kotów Wet w Prakt 10 59-66
 • 2013 dr n. wet. Marcin Szczepanik, dr n. wet. Piotr Wilkołek Atopia u koni - rozpoznawanie i leczenie Magazyn Wet 2013, 21
 • 2014 Marcin Szczepanik, Piotr Wilkołek, Łukasz Adamek, Anna Śmiech zapalenie gruczołów łojowych u psów – rozpoznawanie i leczenie Weterynaria 2014,1 (4) 24-32
 • 2014 16. MARCIN SZCZEPANIK, PIOTR WILKOŁEK, ANNA ŚMIECH, ŁUKASZ ADAMEK, MARCIN ZAJĄC Choroby skóry psów przebiegające  z powstawaniem ziarniniakowych lub ropno-ziarniniakowych, niezakaźnych,  nienowotworowych guzków i guzów  Życie Weterynaryjne • 2014 • 89(8)
 • 2014 Marcin Gołyński, Marcin Szczepanik, Krzysztof Lutnicki, Łukasz Adamek, Magdalena Gołyńska, Piotr Wilkołek, Wiesław Sitkowski, Łukasz Kurek1, Piotr Dębiak Biophysical parameters of rats’ skin after the administration of methimazole Bull Vet Inst Pulawy 58
 • 2014 Marcin Zajac*, Marcin P. Szczepanik†, Piotr M. Wilkołek†, Łukasz R. Adamek†, Zbigniew J. H. Pomorski†, Wiesław Sitkowski† and Marcin G. Gołynski Assessment of the relationship between transepidermal water loss (TEWL) and severity of clinical signs (CADESI
 • 2014 Marcin Szczepanik, Piotr Wilkołek, Łukasz Adamek, Karina Chmielecka, Anna Śmiech Inwazje świerzbowców u lam i alpak Życie Weterynaryjne • 2014 • 89( 953-953
 • 2014 Szczepanik M., Wilkołek P., Śmiech A. Alopecia X – przyczyny, zasady rozpoznawania i leczenia Wet w Praky 2014, 11, 60-66
 • 2014 17. PIOTR WILKOŁEK ŁUKASZ ADAMEK  MARCIN GOŁYŃSKI MARCIN SZCZEPANIK  Algorytm diagnostyczno-terapeutyczny pododermatitis u psów Weterynaria w Prakt 2014 11,60-70
 • 2014 Wilkołk Piotr Szczepanik M gołyński M, Adamek Ł Specyfika chorób skóry u owczarków niemieckich- obserwacje Własne Wet w praktyce 2014, 11, 30-35
 • 2014 Wilkołek P., Taszkun I., Szczepanik M., Adamek Ł., Rozwód A. Algorytm postępowania diagnostycznego przy symetrycznych niezapalnych wyłysieniach u psów Mag Wet 2014, 23, 32-40
 • 2014 18. M. Szczepanik, P. Wilkołek, K. Chmielecka Dermatofitozy u kotów – rozpoznawanie i leczenie – Żcie Wet 2014, 89, 774-778
 • 2014 Marcin Szczepanik,. Piotr Wilkołek Karina Chmielecka, Łukasz Adamek Wybrane choroby pasożytnicze skóry kotów wywołane przez roztocze Mag wet 2014, 23
 • 2014 Szczepanik M.. Wilkołek P., Zając M., Chmielecka K., Alergia pokarmowa u psów i kotów MAg Wet 2014, 23, 20-23
 • 2015 MARCIN GOŁYŃSKI, IRENEUSZ BALICKI, KRZYSZTOF LUTNICKI, ANNA ŚMIECH, ŁUKASZ ADAMEK, MARCIN SZCZEPANIK, PIOTR WILKOŁEK, ADAM BRODZKI, ŁUKASZ ADASZEK. Systemic and local effects of intragastric administration of the habanero fruit (Capsicum chinense jacquin
 • 2015 Zając M, Szczepanik MP, Wilkołek PM, Adamek ŁR, Pomorski ZJ, Sitkowski W, Gołyński M.Assessment of a correlation between Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index (CADESI-03) and selected biophysical skin measures (skin hydration, pH, and erythem
 • 2015 Szczepanik M, Wilkołek P, Chmielecka K. Atopowe zapalenie skóry u kotów – aktualne informacje dotyczące diagnostyki i leczenia choroby – cz. I Wet w Prakt 2015, nr 4 vol 12 92-97
 • 2015 Marcin Szczepanik Piotr Wilkołek Piotr Dębiak Anna Śmiech Karina Chmielecka Nadczynność kory nadnerczy u psów diagnostyka i leczenie Wet w prakt 2015 nr 3 53-59
 • 2015 Wilkołek P., Szczepanik M., Adamek Ł, Wybrane dermatozy przebiegające z wrodzonymi, genetycznymi oraz nabytymi wyłysieniami u psów Wet w Prakt 2015 12, 74-80
 • 2015 Marcin Szczepanik,Piotr Wilkołek, Łukasz Adamek Zastosowanie badania mikroskopowego włosa w diagnostyce chorób skóry u psów i kotów Weterynaria vol 3 nr 1 s 14-21
 • 2015 Marcin Szczepanik, Piotr Wilkołek, Łukasz Adamek, Karina Chmielecka Plazmocytarne zapalenie opuszek kończyn u kotów, Weterynaria 2015 nr 4 30-33
 • 2016 Szczepanik M., Wilkołek P., Adamek Ł., Śmiech Anna Rozsiane cysty z mieszka włosowego u psa-przypadek kliniczny Mag Wet 2016, 25 nr 223 50-56
 • 2016 Szczepanik M., Wilkołek P., Gołyński M., Wybrane Dermatozy Szczeniąt i młodych psów. Wet w prak, 2016, 13 nr 3 34-45
 • 2016 Szczepanik M, Wilkołek P, Zając M. Ocena nasilenia objawów chorób alergicznych, czyli jak monitorować postępy leczenia Magazyn wet 2016 nr 4 12-22
 • 2016 Marcin Szczepanik, Piotr Wilkołek, Łukasz Adamek, Grzegorz Kalisz, Karina Chmielecka, Inwazja Sarcoptes scabiei u psów. Weterynaria 2016, nr 5-6, 12-22
 • 2016 Piotr Wilkołek, Marcin Szczepanik, Marcin Gołyński, Łukasz Adamek. Aktualne wytyczne dotyczące rozpoznawania i leczenia ropnych zapaleń skóry u psów. Weter Prakt 2016, 13, 40-45.
 • 2016 Marcin Szczepanik, Piotr Wilkołek, Beata Abramowicz. Łukasz Adamek. Problemy neurologiczne w przebiegu niedoczynności tarczycy u psów Wet w Praktyce 2016 13, nr 9 76-83
 • 2016 Aktualne informacje na temat rozpoznawania i leczenia atopii i nadwrażliwości na ukąszenia owadów u koni. [AUT.] MARCIN SZCZEPANIK, PIOTR WILKOŁEK. Mag. Wet. Zeszyt edukacyjny, 2016 Nr 4 : Dermatologia / pod red. dr. n. wet. Marcina Szczepanika, 65-77, il
 • 2016 Diagnostyczne postępowanie dermato-endokrynologiczne w przypadku wyłysień niezapalnych u psów. [AUT.] MARCIN GOŁYŃSKI, MARCIN SZCZEPANIK, PIOTR WILKOŁEK, ŁUKASZ ADAMEK, MAGDALENA GOŁYŃSKA. Mag. Wet. Zeszyt edukacyjny, 2016 Nr 4 : Dermatologia / pod red. d
 • 2016 Specyfika farmakoterapii chorób skóry u kotów - jak bezpiecznie prowadzić leczenie. [AUT.] PIOTR WILKOŁEK, MARCIN SZCZEPANIK, ŁUKASZ ADAMEK, MARCIN GOŁYŃSKI. Mag. Wet. Zeszyt edukacyjny, 2016 Nr 4 : Dermatologia / pod red. dr. n. wet. Marcina Szczepanika,
 • 2016 Influence of horse breed on transepidermal water loss. [AUT.] MARCIN SZCZEPANIK, PIOTR WILKOŁEK, ŁUKASZ ADAMEK, MICHAŁ PLUTA, MARCIN GOŁYŃSKI, WIESŁAW SITKOWSKI, GRZEGORZ KALISZ, IWONA TASZKUN, ZBIGNIEW POMORSKI. Pol. J. Vet. Sci. 2016 Vol. 19 No. 4, 859
 • 2016 Wygrać z atopią : zasady rozpoznawania i leczenia atopowego zapalenia skóry u psów, kotów i koni. Wydanie 2 poprawione i uzupełnione / Marcin Szczepanik, Piotr Wilkołek. / [AUT.] MARCIN SZCZEPANIK, PIOTR WILKOŁEK. - Katowice : Wydawnictwo Elamed, 2016. -
 • 2016 Zastosowanie oclacitinibu w dermatologii weterynaryjnej (Oclacitinib in veterinary dermatology). [AUT.] MARCIN SZCZEPANIK, PIOTR WILKOŁEK, ŁUKASZ ADAMEK, DOROTA POMORSKA-HANDWERKER. Weterynaria 2016 Nr 9-10, 14-17, il., bibliogr., sum., streszcz.

Przychodnia weterynaryjna
zapamietaj
3411
Konwaliowa 1A/U3
Lublin Turka

607 717 015
813119067 • zobacz na mapie
 • oceń lecznicę
 • Dodaj na FB
oddam psa
ff