2020-02-14 10:42

Sopot wyprasza myśliwych

Pierwsze miasto zostanie wyłączone z granic obwodu łowieckiego.

Prezydent Sopotu zwrócił się do marszałka pomorskiego z wnioskiem o wyłączenie gminy z obszaru polowań. Pozwalają na to całkiem nowe przepisy. Ubiegać się o ważne zmiany mogą samorządy i prywatni właściciele gruntów. Zakaz wstępu dla myśliwych ustanowił Trybunał Konstytucyjny. Dotychczas, obwody łowieckie były wyznaczone z pogwałceniem konstytucyjnej własności. Dziś, po ubiegłorocznych zmianach w prawie, każdy obywatel może z niego skorzystać i wyprosić niepożądanych gości.

Istnieją dwa sposoby na sprzeciw wobec myśliwskich zapędów. Pierwszym jest złożenie oświadczenia w starostwach powiatowych, co skutkuje zakazem polowań, ale wciąż pozwoli na obecność łowczych na terenie. Druga opcja to zgłoszenie przez marszałków, projektów uchwał o nowych podziałach województw na obwody i konsultacje publiczne. Tutaj, wyłączenie ziemi będzie bardziej skuteczne i równoznaczne z zakazem polowań oraz innych czynności z zakresu tzw. gospodarki łowieckiej. Myśliwi nie zbudują ambon myśliwskich, nie wjadą samochodem i nie wyłożą przynęty, aby zwabić dzikie zwierzę w pułapkę.

Aktualnie, trwają lub za chwilę wystartują 21-dniowe konsultacje uchwał w każdym z województw. W tym momencie właściciel lub użytkownik wieczysty ziemi może złożyć uwagi. Zgłoszenia odbywają się wyłącznie pisemnie lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Należy kolejno wybrać: sprawy ogólne – pismo ogólne do podmiotu publicznego; typ – opinia.

Aby wnioskować o zmiany musisz posiadać nieruchomość o „szczególnych właściwościach”, prowadzić działalność, która istotnie utrudnia gospodarkę łowiecką, jest przez nią ograniczana lub wręcz uniemożliwia funkcjonowanie. W praktyce to wszystkie gospodarstwa agroturystyczne, aktywności rekreacyjne, turystyczne, edukacyjne itp. działania związane z obecnością ludzi. Dotyczy również właścicieli upraw ekologicznych, hodowców zwierząt narażonych na płoszenie, czy postrzelenie.

Prezydent Sopotu wyprasza myśliwych w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. Uzasadnia wniosek szeregiem nadużyć i tragicznych wydarzeń na polowaniach. Miasto Tczew planuje wkrótce dołączyć do wnioskujących. Myśliwi protestują podkreślając, ich ogromny wkład i wpływ na właściwe działanie ekosystemu. Obszary nowych obwodów łowieckich zostaną ogłoszone do marca przyszłego roku.

data publikacji artykułu: 2020-02-14

Popularne teraz

Komentarze