2020-02-28 09:34

Zmiany w prawach zwierząt

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę nadającą organizacjom ds. ochrony zwierząt, status strony w sprawie.

W poniedziałek, 21 lutego NSA podjął decyzję o istotnych zmianach dla maltretowanych zwierząt. Od tej pory, każda organizacja biorąca udział w interwencji będzie mogła udowodnić i przedstawić swoje racje przed sądem. Weryfikacja tych działań jest niebywale ważna dla dalszych losów zwierzaka. Ocena legalności odebrania ich właścicielom często jest kluczowa i pilna dla zdrowia oraz życia poszkodowanych.

Inicjatorem uchwały był Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, który przy wsparciu prawnika zabiegał o wystąpienie Prokuratora Generalnego z wnioskiem do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Aktualnie, każda strona będzie miała możliwość zgłoszenia środków dowodowych i wzięcia czynnego udziału w dochodzeniu. Organizacja społeczna bez statusu strony mogła do tej pory tylko złożyć wyjaśnienia jako bierny uczestnik sprawy.

Uchwała została podjęta po złożonym latem ub.r. wniosku prokuratora, gdzie wskazano cały szereg rozbieżności. Sądy administracyjne uznawały wcześniej, iż wyłącznie właściciel jest stroną postępowania. Z kolei statutowym celem organizacji jest ochrona zwierząt, a okoliczność ustalenia czy odebranie ich było właściwe, rzutowało bezpośrednio na zwrot kosztów transportu, utrzymania i leczenia ofiar. Z drugiej strony bezzasadna interwencja stanowiła konieczność zadośćuczynienia właścicielom.

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt wyjaśnia, iż często dochodziło do kuriozalnych sytuacji, gdzie wójt, burmistrz, czy prezydent miasta odmawiali wydania decyzji o odbiorze zwierząt. Każdorazowe odwołanie ze strony organizacji wiązało się z odrzuceniem przez sądy, bądź kolegia, gdyż nie miało podstawy prawnej. Krzywdzone zwierzęta pozostawały u oprawców bo nie miał ich kto reprezentować. W poniedziałek sąd nadał organizacjom uprawnienia do zaskarżeń bezpodstawnych decyzji gmin i miast. Stowarzyszenie w randze policji administracyjnej będzie mogło w końcu odebrać konające zwierzęta właścicielom. Wszystkie organizacje ochrony zwierząt mają teraz miesiąc na wnioski o wznowienie (ich zdaniem bezzasadnie) zakończonych spraw.

data publikacji artykułu: 2020-02-25

Popularne teraz

Komentarze