Zdjęcie poglądowe
Uwaga, wysokie temperatury!
Sprawdź lokalną prognozę pogody

Prawo właściciela zwierzęcia do informacji

Na lekarzu weterynarii spoczywa wiele obowiązków. Nie jest to tylko jak najlepsze dbanie o zdrowie swoich pacjentów, ale także dobry kontakt z właścicielami zwierząt. Chodzi o odpowiednie, rzetelne informowanie posiadacza zwierzęcia o chorobie i całym przebiegu leczenia, w jak najbardziej zrozumiały sposób.

Każdy właściciel zwierzęcia ma prawo do uzyskania informacji na temat zdrowia swojego pupila. Wiadomości przekazywane przez lekarza weterynarii powinny być wyczerpujące, zrozumiałe, omówione i przedyskutowane z właścicielem. Każdy opiekun zwierzęcia ma prawo uzyskać następujące informacje:

• Opis choroby – jeżeli została postawiona wstępna diagnoza, przedstawienie jej właścicielowi powinno być całkowicie dla niego zrozumiałe. Lekarz prowadzący ma obowiązek przekazać wyczerpujące informacje na temat istoty choroby, jej przebiegu na każdym etapie terapii, leczenia i jego skutków, rokowań oraz szansy na wyleczenie.

• Przebieg terapii – właściciel powinien zapoznać się z zaproponowanym leczeniem, wiąże się to przede wszystkim z obowiązkiem wyrażenia zgody na jego przeprowadzenie. W tej kwestii powinny być zawarte informacje na temat: przebiegu leczenia, ewentualnych skutków ubocznych oraz innych wariantów w przypadku braku skuteczności i pozytywnych efektów. Powinien być także opis ewentualnych badań, które będą konieczne do monitorowania leczenia, np. morfologia czy ultrasonografia.

• Koszty – lekarz weterynarii ma również obowiązek poinformowania właściciela zwierzęcia o kosztach diagnostyki, leczenia i ewentualnych wydatkach dodatkowych. Nie każdego stać na wszystko, więc często terapia uzależniona jest od możliwości finansowych właściciela.

Wybrane aspekty prawa

Podstawowe kwestie na temat obowiązku przekazywania informacji właścicielowi zwierzęcia ma przepis w art. 25 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2015 r.,poz.1047, 1893). Mowa w nim o uprawnieniach posiadacza zwierzęcia do informacji na temat stanu zdrowia swojego pupila, zaleconej terapii oraz jej kosztach i skutkach leczenia. Właściciel zwierzęcia ma prawo do wglądu w dokumentację medyczną oraz do jej tak zwanego przetłumaczenia na zrozumiały dla niego język.

Dopiero po pełnym wytłumaczeniu i zrozumieniu przez opiekuna istoty choroby i dalszej terapii, lekarz ma prawo żądać od niego pisemnej zgody na leczenie.

W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania lekarz weterynarii także ma obowiązek poinformowania o tym właściciela. Wynika to z normy prawnej zawartej w art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. 2014 poz. 1539 z późn. Zm.).

Zakres obowiązków

Oprócz przedstawienia choroby oraz zaproponowanej terapii, na lekarzu spoczywa także obowiązek przedstawienia konsekwencji czynności lekarsko-weterynaryjnych. W tej kwestii wyjaśnione powinny zostać cele jakie chcemy uzyskać terapią i jakie mamy jej rodzaje. Właściciel musi zostać zapoznamy ze skutkami ubocznymi, rokowaniem oraz stopniem ryzyka leczenia. W przypadku braku efektów, lekarz weterynarii ma obowiązek poinformowania o zaniechaniu leczenia lub zmianie terapii. W sytuacji, kiedy lecznica nie jest w stanie podjąć określonych czynności terapeutycznych, powinna powiadomić właściciela o możliwości uzyskania pomocy u innego lekarza.

Dalsze postępowanie

Lekarz weterynarii powinien przekonać właściciela o słuszności przedstawionej terapii oraz opisać mu cały algorytm postępowania, uwzględniając w tym:

• Leki – mechanizm ich działania, dawkowanie, skutki uboczne oraz konsekwencje zaprzestania farmakoterapii.

• Plan diagnostyczny – opiekun zwierzęcia powinien wiedzieć o badaniach jakie będą musiały być wykonane podczas leczenia oraz czy wiążą się z tym jakieś skutki ubocze i w jakim celu będą one zalecone.

• Inne formy terapii – oprócz postępowania farmakologicznego, w leczeniu może być również konieczna rehabilitacja czy operacja. Każda z tych kwestii musi być dokładnie omówiona.

• Alternatywne leczenie – w momencie braku efektów terapii lub braku zgody na nią, lekarz powinien zaproponować coś innego, o ile jest taka możliwość.

• Zaniechanie leczenia – w momencie, kiedy postępowanie terapeutyczne nie daje efektów, lekarz prowadzący musi poinformować o tym właściciela.

• Koszty – posiadacz zwierzęcia powinien zostać zapoznany z ceną terapii i innych badań, które będą wykonywane podczas całego leczenia.

• Zalecenia i rady – właściciel powinien uzyskać informacje na temat postępowania ze zwierzęciem w domu. Musi wiedzieć co może robić, a czego nie oraz jaką dietę lub suplementy stosować. Wszystko zależy od jednostki chorobowej.

Forma przekazu

Przekazywanie informacji przez lekarza powinno być jak najbardziej przejrzyste i zrozumiałe dla właściciela zwierzęcia. Najczęściej odbywa się to w formie ustnej, a zalecenia do domu są często wypisane na kartce. Ułatwia to posiadaczowi zwierzęcia opiekę nad chorym pupilem. Lekarz weterynarii ma obowiązek upewnienia się, że wszystko zostało jasno wytłumaczone i odebrane przez właściciela. Zawarte jest to w przepisie art. 16 ust. 3 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii. Niewywiązanie się lekarza z obowiązku przekazywania jasnych i klarownych informacji może nieść za sobą konsekwencje prawne.

Podsumowanie

Ważnym obowiązkiem spoczywającym na lekarzu weterynarii jest przekazanie w jak najbardziej zrozumiały sposób informacji właścicielowi na temat zdrowia i leczenia jego pupila. Wiąże się to przede wszystkim z dobrem zwierząt, ponieważ odpowiednia współpraca opiekuna i lecznicy weterynaryjnej daje większe szanse na zdrowie każdego pacjenta.