Żółwie wodne groźne dla środowiska naturalnego

Zamiłowanie terrarystyką często kończy się niepowodzeniem, ze względu na zbyt małe przygotowanie się do przyjęcia egzotycznego lokatora. Brak doświadczenia i słomiany zapał początkującego terrarysty ma często niekorzystny finał dla zwierząt. Podziwiane gatunki wymagają dużo pracy i poświęcenia, o których wiele osób nie zdaje sobie sprawę. Zakupione zwierzątko potrzebuje coraz więcej miejsca, wymaga drogiej karmy lub zaczyna chorować. Z tych powodów ludzie najczęściej pozbywają się gatunków, które nie spełniły ich oczekiwań.

Żółwie czerwonolice zagrożeniem dla ekosystemu

Zamiłowanie terrarystyką często kończy się niepowodzeniem, ze względu na zbyt małe przygotowanie się do przyjęcia egzotycznego lokatora. Brak doświadczenia i słomiany zapał początkującego terrarysty ma często niekorzystny finał dla zwierząt. Podziwiane gatunki wymagają dużo pracy i poświęcenia, o których wiele osób nie zdaje sobie sprawę. Zakupione zwierzątko potrzebuje coraz więcej miejsca, wymaga drogiej karmy lub zaczyna chorować. Z tych powodów ludzie najczęściej pozbywają się gatunków, które nie spełniły ich oczekiwań.

Część osób stara się znaleźć nowy dom, a część po prostu wypuszcza do środowiska naturalnego, naturalnego dla rodzimych gatunków, o czym roztropny właściciel zapomina. Zwierzę, które całe życie spędziło w sztucznym zbiorniku, zazwyczaj ma małe szanse na przetrwanie w klimacie odbiegającym od jego naturalnych wymogów. Niektóre gatunki, które potrafią się dostosować i przetrwać są w stanie wyrządzić ogromne straty w środowisku, naturalnie dla nich obcym.

Doskonałym przykładem, zagrażającej naszej florze i faunie, niekontrolowanej introdukcji jest pojawienie się żółwi czerwonolicych w stawach i rzekach. Ludzie, nabywając za niską kwotę żółwia wodnego, po krótkim czasie muszą zmierzyć się ze sporymi wydatkami, ponieważ są to wymagające zwierzęta. Często ta sytuacja ich przerasta i pozbywają się go, wybierając najgorszą formę- wypuszczenie do naturalnego zbiornika. Mało tego, twierdzą, że czynią słusznie, zwracając im wolność. Jest to absolutna bzdura, ponieważ nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jak ich 'symboliczny' występek narusza prawa rządzące w naturze.

Zagrożenie dla rodzimych gatunków

Żółwie wodne, głównie czerwonolice, zdobyły bardzo dużą popularność, ze względu na ich ciekawy wygląd i specyficzne zachowania. Pochodzą z południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Małe żółwiki szybko rosną osiągając 30cm długości karapaksu. Jest wszystkożerny i wyjątkowo żarłoczny. Mimo, że to żółw pochodzący z cieplejszego klimatu, świetnie zaaklimatyzował się w naszych warunkach. Żółwie są w stanie nawet przezimować. Z powodzeniem przeżywają do następnego sezony w ciepłych wodach oraz w miejscach, gdzie są łagodniejsze zimy. Największe skupisko żółwi można zaobserwować w okolicach elektrowni, ponieważ jest tam stały dostęp do sprzyjających im wód.

Nie jest jeszcze dokładnie udowodnione, czy w naszej strefie klimatycznej są zdolne do rozrodu. Żółwie czerwonolice potrzebują ok. 2,5 miesiąca wyższej temperatury, aby inkubacja zakończyła się pomyślnie. A więc teoretycznie jest to możliwe. Jeśli okaże się, że z powodzeniem rozmnażają się w naszych warunkach będzie to klęska dla niektórych rodzimych, słabszych gatunków.

Żółwie błotne są mniejsze, ponieważ osiągają maksymalnie 20 cm długości. Jest to gatunek wpisany do Czerwonej Księgi Zwierząt, więc podlega ścisłej ochronie. Żółwie błotne należą do zwierząt delikatnych i wrażliwych, nie mają szans na rywalizację o pokarm i siedlisko z ekspansywnym i odpornym żółwiem czerwonolicym.

Jeśli nawet żółwie czerwonolice pojawią się okresowo w środowisku bytowania naszego, rodzimego żółwia wyrządzają duże straty w ich populacji. Żółwie błotne tracą możliwość na rozród, ponieważ zajmowane są jego naturalne siedliska. Dodatkowo są zmuszone do zmiany terenu, ponieważ nie mają szans na rywalizację o pokarm.

Żółwie czerwonolice, jak już wcześniej wspomniano, są żarłoczne. Przez to, oprócz żółwiom błotnym, zagrażają gatunkom ryb, płazom i innym drobnym zwierzętom. Polują na narybek i mniejsze ryby, kijanki i żaby, nie gardzą skrzekiem. Zaburzają tym samym harmonie ekosystemu. Obserwowano jak żółwie odżywiały się nawet małymi ptakami i ich jajami. W skład diety żółwi wchodzą również rośliny, takie jak strzałka wodna, lilia wodna, hiacynt i rzęsa wodna.

Sankcje karne

Żółwie czerwonolice stanowią ogromne zagrożenie, dlatego też na przywóz żółwia do Polski wymagane jest zezwolenie Ministra Środowiska, należy również posiadać specjalne dokumenty na ich pochodzenie. Ten gatunek jest objęty specjalnymi przepisami ograniczającymi ich hodowlę, ponieważ stanowią duże zagrożenie dla środowiska europejskiego. Ma to na celu identyfikację tego gatunku oraz zabezpieczenie przed bezkarnym wypuszczaniem ich do środowiska. W Polsce obowiązuje zakaz wprowadzania do środowiska zwierząt lub roślin obcych (ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880, art. 120). Łamanie tych przepisów grozi aresztem bądź grzywną wynosząca nawet do 5 tys. zł .

Po wprowadzeniu zakazu importu tego gatunku, zaczęto przywozić bardzo podobne żółwie wodne, żółtolice. I one zaczęły pojawiać się w polskich ekosystemach. Należy spodziewać się niebezpieczeństwa również ze strony innych żółwi, takich jak żółtobrzuche, ostrogrzbiete i hieroglifowe.

data publikacji artykułu: 2010-06-02

Popularne teraz

Komentarze