2020-02-17 10:49

Badania profilaktyczne u starszych psów i kotów

Psy i koty żyją co raz dłużej. Dobrej jakości karmy, opieka weterynaryjna i zmiana stosunku właścicieli do pupili, które stały się teraz bardziej członkami rodziny niż zwierzętami pracującymi dla człowieka, powodują, że znacznie więcej z nich dożywa późnej starości. Ważne jest by zadbać, żeby starość ta była wolna od cierpień i niewygód, w czym mogą pomóc regularne badania profilaktyczne.

Życie długie i szczęśliwe

Nasze zwierzęta coraz częściej dożywają do starszego wieku. Warto jednak pamiętać, że dla zwierząt ważna jest nie tylko długość życia, ale też jego jakość. Psy, a już szczególnie koty, są mistrzami w ukrywaniu objawów chorobowych i oznak bólu. Regularne badania czworonogów mogą pomóc we wczesnym wykryciu chorób. Pozwala to na szybszą interwencję, gdy choroba nie jest jeszcze zaawansowana, a dzięki temu ułatwia leczenie i zmniejsza jego koszty.

Kiedy zwierzę jest starsze?

W przypadku kotów uznaje się, że zwierzęta w wieku 11-14 lat to seniorzy, a zwierzęta stare to te powyżej 15 roku życia. U psów sprawa jest bardziej skomplikowana ze względu na różnice pomiędzy rasami. Za seniorów uznaje się psy, które osiągną 75% długości życia, która jest przyjęta dla danej rasy. Orientacyjnie uznaje się, że psy dużych ras wkraczają w wiek senioralny w wieku 7 lat, a mniejszych ras - w wieku 9 lat.

Badanie starszych zwierząt

Badanie starszych zwierząt powinno się opierać o trzy rodzaje badań:
Badanie kliniczne
Badanie moczu
Badanie krwi (morfologię i biochemię).
Badania powinny być przeprowadzane minimum co roku od momentu, gdy zwierzę osiągnie wiek senioralny, a u najstarszych zwierząt - co pół roku. Częstotliwość badań należy zwiększyć, jeśli obserwujemy u zwierząt jakiekolwiek niepokojące objawy.

Choroby seniorów

Nie wszystkie narządy starzeją się tak samo szybko, dlatego też istnieją choroby charakterystyczne dla wieku senioralnego. U starszych psów i kotów najczęściej obserwujemy:
Choroby wątroby,
Choroby układu krążenia,
Choroby nerek,
Choroby układu ruchu,
Choroby endokrynologiczne.

Wykrywanie chorób nerek

Zaburzenie pracy nerek potwierdza się na podstawie badania moczu oraz badania biochemicznego krwi. Poziom kreatyniny we krwi pozwala na oszacowanie stanu nerek, należy jednak pamiętać, że spadek masy mięśniowej fałszuje ten wynik. Dlatego w przypadku zwierząt starszych warto dodawać do analizy SDMA - symetryczną dimetyloargininę. Parametr ten pozwala szybciej wykryć problemy z filtracją w nerkach i nie wpływa na niego spadek masy mięśniowej. U kotów pozwala na wykrycie chorób nerek nawet o rok wcześniej niż samo badanie poziomu kreatyniny.

Wykrywanie chorób wątroby

Wątroba z wiekiem traci stopniowo zdolność do regeneracji, a ponadto obciążają ją inne przebyte choroby, zatrucia czy schorzenia metaboliczne. Dlatego u seniorów warto sprawdzać kondycję tego narządu, poprzez monitorowanie poziomu tzw. enzymów wątrobowych we krwi.

Wykrywanie chorób endokrynologicznych

Najważniejsze choroby endokrynologiczne, które mogą dotyczyć starszych psów i kotów to:
Niedoczynność tarczycy - najczęściej występująca u psów. Choroba często długo przebiega bezobjawowo, ale jeśli wcześnie nie zacznie być leczona, może powodować uszkodzenia układu krążenia oraz immunologicznego.
Nadczynność tarczycy - najczęściej dotyczy kotów. Nieleczona powoduje białkomocz, nadciśnienie oraz przerost komór serca.
cukrzyca - jest to jedna z najczęstszych chorób starszych zwierząt. Nieleczona może powodować uszkodzenia nerek, układu nerwowego, może także prowadzić do śmierci.
Zespół Cushinga - polegający na nadmiernym wytwarzaniu kortyzolu, czyli hormonu stresu.

Wykrywanie chorób serca

Choroby serca najczęściej diagnozuje się na podstawie jego osłuchania. Jeśli lekarz ma wątpliwości, czy serce działa prawidłowo powinien odesłać zwierzę na konsultację do kardiologa, który może wykonać EKG albo echo serca. Dodatkowo można wykonywać także badanie biochemiczne krwi - pomiar poziomu troponiny sercowej I. Poziom tego białka pozwala na wczesne wyłapanie pogorszenia się stanu serca.

Inne badania

Przy okazji badań profilaktycznych warto także zbadać dodatkowo inne parametry, które pozwolą na wczesne wykrycie różnych chorób:
Lipaza - pozwoli na oszacowanie stanu trzustki.
Białko całkowite, albuminy i globuliny - często są potrzebne, by ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć chorobę.
CPSE (swoista esteraza argininowa prostaty) - pozwoli na rozpoznanie przerostu prostaty u psów.
Morfologia krwi - wskazuje, czy zwierzę nie ma anemii albo stanów zapalnych.

Złota jesień życia

Opisane powyżej choroby często przez długi czas nie dają żadnych objawów, albo też ich objawy mogą być przez zwierzę skutecznie maskowane. Dlatego też regularne badania mogą pomóc wykryć je wcześniej i polepszyć jakość życia naszym zwierzętom.

data publikacji artykułu: 2020-02-17

Popularne teraz

Komentarze