Anafilaksja u fretki

Anafilaksja (reakcja anafilaktyczna) to nagła, natychmiastowa i ostra reakcja alergiczna, która ma miejsce po wtórnym kontakcie zwierzęcia z alergenem. Od zwykłej alergii różni się tym, że standardowo reakcje alergiczne występują w dłuższym czasie i ich objawy, takie jak wysypka, swędzenie, zaburzenia oddychania czy opuchlizna, pojawiają się znacznie wolniej, a w przypadku anafilaksji są gwałtowne i zagrażające życiu zwierzęcia.

Anafilaksja u fretki

Anafilaksja (reakcja anafilaktyczna) to nagła, natychmiastowa i ostra reakcja alergiczna, która ma miejsce po wtórnym kontakcie zwierzęcia z alergenem. Od zwykłej alergii różni się tym, że standardowo reakcje alergiczne występują w dłuższym czasie i ich objawy, takie jak wysypka, swędzenie, zaburzenia oddychania czy opuchlizna, pojawiają się znacznie wolniej, a w przypadku anafilaksji są gwałtowne i zagrażające życiu zwierzęcia.

Alergen to substancja powodująca reakcję uczuleniową. Większość alergenów to złożone proteiny, które organizm danego zwierzęcia odbiera jako obce i niebezpieczne, przy czym dla większości fretek mogą być one obojętne. Alergenem wywołującym reakcję anafilaktyczną może być lek, ukąszenie owada, składnik pożywienia, składnik szczepionki czy składnik kosmetyku.

Reakcja anafilaktyczna jest powodowana przez szybkie uwalnianie mediatorów preformowanych i histaminy oraz przeciwciał IgE z komórek tucznych (komórki tkanki łącznej) i bazofili (komórki krwi). W wyniku powtórnego kontaktu z alergenem, komórki te wytwarzają związki chemiczne, które z kolei powodują uszkodzenia narządów w organizmie zwierzęcia. Reakcja ta może dotyczyć niemal każdego narządu, jednak najczęściej uszkodzeniu ulegają płuca, przewód pokarmowy i układ krążenia. Ciężka reakcja anafilaktyczna nazywana jest wstrząsem lub szokiem anafilaktycznym i prowadzi do głębokich zaburzeń funkcjonowania organizmu fretki, a w konsekwencji może doprowadzić do jej śmierci.

Anafilaksja często występuje u fretek po podaniu szczepionki. Lekarze weterynarii uważają, że przyczyną takiej reakcji alergicznej mogą być składniki szczepionki, takie jak:
składniki pomocnicze – dodawane do zasadniczej szczepionki w celu zwiększenia jej skuteczności, mogą to być np. wodorotlenek glinu, fosforan glinu, fosforan wapnia czy olej mineralny,
chemiczne środki antyseptyczne - wchodzą w skład szczepionki aby zachować jej sterylność,
antybiotyki – są dodawane do szczepionek z tego samego powodu co środki antyseptyczne, aby upewnić się, że do organizmu zwierzęcia nie zostanie wprowadzone zakażenie bakteryjne.

Objawy anafilaksji

Pierwsze symptomy wstrząsu pojawiają się przed upływem godziny od szczepienia fretki albo kontaktu z alergenem w innej postaci. Reakcja anafilaktyczna pojawia się nagle i przebiega w bardzo szybkim tempie, a jej objawy to:
spadek ciśnienia krwi
blade dziąsła
krótkie, szybkie oddechy
wymioty
biegunka, często krwawa
brak koordynacji
opuchlizna krtani
gorączka lub drastyczny spadek temperatury ciała fretki.

W bardzo zaawansowanych przypadkach możemy zaobserwować:
szok
zapaść
konwulsje
śpiączkę
zgon.

Leczenie

Jeśli u fretki po podaniu szczepionki pojawią się wyżej wymienione objawy należy natychmiast zabrać ją do lekarza weterynarii. W żadnym przypadku nie można zwlekać, a sytuację trzeba traktować jako nagły przypadek. Najlepiej już w drodze zadzwonić do lekarza i uprzedzić o stanie fretki. Jeżeli fretka ma problemy z oddychaniem przez spuchniętą krtań, lekarz udrożni drogi oddechowe zwierzęcia. Spadek ciśnienia krwi i zapaść powodują niedobór tlenu w organizmie, dlatego pacjentowi trzeba koniecznie podać tlen. Najbardziej narażonym na nieodwracalne uszkodzenia narządem jest wątroba, ponieważ źle znosi ona niedotlenienie organizmu. Podczas szoku w układzie pokarmowym fretki obumierają komórki, które są następnie wydalane podczas krwawych biegunek i wymiotów. Może dojść do wtórnych zakażeń bakteryjnych, które trzeba będzie leczyć antybiotykami.

Zapobieganie

Zwykle reakcja anafilaktyczna jest zaskoczeniem dla właściciela zwierzęcia. Fretka może przyjmować tę samą szczepionkę wielokrotnie, bez efektów ubocznych, zanim zdarzy się że dozna ona wstrząsu. Z całą pewnością trzeba koniecznie poinformować lekarza o fakcie wystąpienia podczas poprzednich szczepień jakiejkolwiek reakcji alergicznej. Wystąpienie takiej reakcji w przeszłości nie wyklucza jednak podawania szczepionki zwierzęciu. Aby zapobiec anafilaksji, lekarz zastosuje przed podaniem właściwej szczepionki lek antyhistaminowy, który uniemożliwi wystąpienie gwałtownej reakcji organizmu.

Zapobiegawczo, nawet jeśli u fretki nigdy nie wystąpiły objawy reakcji anafilaktycznej, każdorazowo po szczepieniu należy pozostać na terenie kliniki co najmniej przez pół godziny. W tym czasie trzeba bacznie obserwować zwierzę pod kątem wystąpienia objawów wstrząsu. Takie rozwiązanie pozwoli na możliwie najszybszą reakcję w razie wystąpienia wstrząsu i znacznie zwiększy szanse fretki na przeżycie.

data publikacji artykułu: 2011-12-03

Popularne teraz

Komentarze