Zdjęcie poglądowe
Uwaga, wysokie temperatury!
Sprawdź lokalną prognozę pogody

Kokcydioza u fretki

Kokcydia to jednokomórkowe pierwotniaki, powszechne pasożyty komórek krwi i przewodu pokarmowego występujące u fretek i innych zwierząt, powodujące kokcydiozę. Występuje wiele odmian pierwotniaków, które atakują zwykle grupy zwierząt o podobnej charakterystyce. Dla przykładu kokcydia powodujące chorobę u owiec czy kóz, nie wywołują żadnych objawów u psów, kotów i fretek. Pasożyt atakujący fretki może przenosić się także na psy i koty. Kokcydia występujące u fretek nie są niebezpieczne dla człowieka.

Kokcydioza u fretki

Kokcydia to jednokomórkowe pierwotniaki, powszechne pasożyty komórek krwi i przewodu pokarmowego występujące u fretek i innych zwierząt, powodujące kokcydiozę. Występuje wiele odmian pierwotniaków, które atakują zwykle grupy zwierząt o podobnej charakterystyce. Dla przykładu kokcydia powodujące chorobę u owiec czy kóz, nie wywołują żadnych objawów u psów, kotów i fretek. Pasożyt atakujący fretki może przenosić się także na psy i koty. Kokcydia występujące u fretek nie są niebezpieczne dla człowieka.

Zarażenie pasożytem następuje poprzez kontakt z odchodami zarażonego zwierzęcia i połknięcie jaj (oocyst). Po przedostaniu się do jelita cienkiego oocysty zagnieżdżają się w błonie śluzowej jelita, gdzie mnożą się, dojrzewają i przygotowują do produkcji nowych niedojrzałych oocyst. Niedojrzałe jeszcze oocysty są wydalane przez fretkę wraz z kałem. W sprzyjających warunkach środowiskowych, w przeciągu 2 do 5 dni jaja dojrzewają do postaci, w której są zakaźne dla zwierząt mających z nimi kontakt. Obecność pasożyta u fretki może zostać potwierdzona badaniem próbki kału chorego zwierzęcia. Pamiętać należy jednak, że jaja kokcydii nie zawsze są obecne w kale, w związku z tym ich brak nie wyklucza obecności pasożyta w organizmie zwierzęcia.

Kokcydioza może powodować szereg niespecyficznych objawów, jednak najbardziej zwracającym uwagę są ostre biegunki, które nieleczone mogą doprowadzić do odwodnienia i w konsekwencji do śmierci zwierzęcia. Najbardziej narażone na zakażenie pasożytem są osobniki młode, u których objawem towarzyszącym może być wyjątkowo słabe futro, połamane wąsy i spuchnięta okolica odbytu. U dojrzałych fretek choroba ta występuje niezwykle rzadko ponieważ z czasem uodparniają się one na kokcydia. Leczenie kokcydiozy jest zwykle skuteczne jeśli choroba zostanie zdiagnozowana odpowiednio wcześnie.

Objawy kokcydiozy

ostre biegunki, stolec przybiera jaskrawo zieloną barwę i zawiera śluz
grudkowaty kał, który może wskazywać na obecność niestrawionych resztek pokarmu
odwodnienie
spadek wagi, nawet do 50% wag początkowej
wymioty
anemię
jadłowstręt
zmrużone, załzawione oczy, które są oznaką bólu
owrzodzenie układu pokarmowego
śpiączkę.

Leczenie i zapobieganie nawrotom

W przypadkach gdy poddana badaniu próbka kału zwierzęcia zawiera jaja pasożyta, ale sama fretka nie pokazuje silnych objawów, w celu jej wyleczenia lekarz weterynarii przypisze odpowiednie leki. Warto wykonać też badania u wszystkich młodych osobników na obecność jaj kokcydii w kale, aby szybko móc zareagować w przypadku ich obecności. W związku z cyklem rozwojowym pasożyta wszelkie leki muszą być podawane bez przerwy przez okres minimum 10 dni w celu wyeliminowania go z układu pokarmowego fretki. Po tym okresie należy wykonać następne badanie kału,. aby ostatecznie potwierdzić wyleczenie zwierzęcia.

Jeżeli fretka jest poważnie odwodniona i osłabiona niezbędna może okazać się jej jednodniowa lub kilkudniowa hospitalizacja. Trzeba pamiętać, że odwodnienie u fretki następuje niezwykle szybko i może ono w krótkim czasie (nawet w przeciągu ośmiu godzin) doprowadzić do śmierci zwierzęcia lub nieodwracalnych zmian w jego organizmie.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pasożyta i jego nawrotom trzeba zastosować środki zapobiegawcze w postaci terapii wzmacniającej, zoptymalizowanej diety i właściwego poziomu nawodnienia organizmu fretki. Izolacja chorej fretki nie jest konieczna, gdyż wydalone jaja nie są zagrożeniem dla innych zwierząt co najmniej przez jeden dzień. Należy natomiast zadbać o higienę zwierząt i czyścić kuwetę każdego dnia, co pozwoli na usunięcie zagrożenia zarażeniem pozostałych fretek lub innych zwierząt domowych.