Zespół przedsionkowy u szczurów

Zespół przedsionkowy to jedno z częstszych zaburzeń neurologicznych szczurów. To zespół dość charakterystycznych objawów, spowodowanych upośledzeniem czynności obwodowej i ośrodkowej części narządu przedsionkowego, co może nastąpić w przebiegu wielu chorób.

Zespół przedsionkowy u szczurów

Zespół przedsionkowy to jedno z częstszych zaburzeń neurologicznych szczurów. To zespół dość charakterystycznych objawów, spowodowanych upośledzeniem czynności obwodowej i ośrodkowej części narządu przedsionkowego, co może nastąpić w przebiegu wielu chorób.

Objawy zespołu przedsionkowego:

 • zaburzenia równowagi;
 • kręcz szyi;
 • zez pozycyjny;
 • oczopląs;
 • poruszanie się po okręgu;
 • obroty wokół osi długiej ciała;

Najważniejsze choroby, w przebiegu których może wystąpić zespół przedsionkowy:

 • zapalenie ucha środkowego i wewnętrznego;
 • gruczolaki przysadki;
 • limfocytarne zapalenie mózgu i opon mózgowych;
 • urazy czaszki;
 • nowotwory mózgu;
 • zatrucia;
 • wady wrodzone (np. wodogłowie).


Objawy pojawiają się po stronie dotkniętej procesem chorobowym, a spośród wymienionych przyczyn, na krótkie omówienie zasługują te najczęściej spotykane czyli zapalenie ucha środkowego i wewnętrznego oraz gruczolaki przysadki.

Zapalenie ucha środkowego i wewnętrznego

Zapalenie ucha środkowego i wewnętrznego (otitis media et interna) zazwyczaj jest konsekwencją zakażeń układu oddechowego, które przenoszą się z gardła przez trąbkę słuchową. Najczęściej izolowane drobnoustroje to Streptococcus spp., Mycoplasma pulmonis oraz Pseudomonas spp. Poza wymienionymi objawami zespołu przedsionkowego mogą pojawić się objawy związane z podrażnieniem nerwów przebiegających w uchu:

 • obwisła warga;
 • opadnięcie małżowiny usznej;
 • niekontrolowany wypływ śliny;
 • zespół suchego oka;
 • zespół Hornera (zwężenie źrenicy, wypadnięcie III powieki, opadnięcie górnej powieki i zapadnięcie gałki ocznej).


Ponadto zapalenie ucha doprowadza do pogorszenia słuchu, co jednak w badaniu klinicznym trudno stwierdzić.
Poza stwierdzeniem charakterystycznych objawów, lekarz weterynarii przeprowadza badanie otoskopowe ucha, w którym niekiedy można zauważyć zmiany w wyglądzie błony bębenkowej lub jej przerwanie. W drugim przypadku w zewnętrznym kanale słuchowym obecny jest wysięk, który pobiera się do badania.
W leczeniu stosuje się antybiotyki o szerokim spektrum działania oraz leki przeciwzapalne. Antybiotykoterapia jest długotrwała, trwa 3-6 tygodni. Im szybciej choroba zostanie rozpoznana i leczona, tym większe szanse na wyzdrowienia. Mimo konieczności długotrwałego leczenia, pierwsze oznaki zdrowienia powinny być widoczne po 3-5 dniach.

Gruczolaki przysadki

Guzy przysadki są stosunkowo późno rozpoznawane u szczurów, ponieważ pierwsze objawy (np. zaburzenia widzenia) są trudne do zauważenia. Mogą to być gruczolaki aktywne lub nieaktywne hormonalnie. Te pierwsze występują zdecydowanie częściej i zwykle u samic. Poza objawami zespołu przedsionkowego obserwować można:

 • zaburzenia zachowania (agresja, podrzucanie głowy podczas głaskania);
 • ataki padaczkowe;
 • wytrzeszcz gałek ocznych;
 • zaburzenia widzenia, a nawet ślepotę;
 • nadmierne pragnienie i wielomocz;
 • mlekotok;
 • wyłysienia;
 • zaniki mięśniowe;
 • wszelkie inne objawy sugerujące zaburzenia hormonalne osi podwzgórzowo-przysadkowej.


Rozpoznanie najczęściej stawia się po analizie objawów klinicznych, danych z wywiadu oraz reakcji na leczenie, gdyż inna możliwość, czyli rezonans magnetyczny, jest nadal trudno dostępny. W leczeniu stosuje się glikokortykosterydy oraz leki hamujące wydzielanie prolaktyny. Działania mają charakter paliatywny i trwają do końca życia zwierzęcia.

W przypadku jednej z częstych przyczyn zaburzeń przedsionkowych, jaką są nowotwory przysadki, istnieje działanie profilaktyczne u samic, jakim jest owariohisterektomia. Poza tym nie ma recepty, która ochroni nasze zwierzaki przed zachorowaniem, jednak wnikliwa obserwacja zachowania szczurków, pozwala szybko wykryć pierwsze objawy choroby, a tym samym szybko wdrożyć odpowiednie leczenie, co zwiększa szanse na wyzdrowienie lub życie w komforcie.

data publikacji artykułu: 2014-12-02

Popularne teraz

Komentarze