Choroby rogówki u koni

Rogówka stanowi delikatną, przejrzystą, przednią część gałki ocznej. Zbudowana jest z kilku warstw (nabłonek przedni, istota właściwa, błona Descemeta, nabłonek tylny), których prawidłowe funkcjonowanie warunkuje dobre widzenie. W medycynie weterynaryjnej choroby rogówki stanowią ponad 50% przypadków okulistycznych, dlatego warto przeprowadzić krótki przegląd najczęstszych schorzeń. Pozwoli on właścicielom koni uzyskać podstawowe informacje na temat danej jednostki chorobowej, a równocześnie pokaże, jak ważna jest dokładna diagnostyka przeprowadzona przez lekarza weterynarii, gdyż tak wiele rzeczy może się dziać w tej strukturze oka.

Choroby rogówki u koni

Rogówka stanowi delikatną, przejrzystą, przednią część gałki ocznej. Zbudowana jest z kilku warstw (nabłonek przedni, istota właściwa, błona Descemeta, nabłonek tylny), których prawidłowe funkcjonowanie warunkuje dobre widzenie. W medycynie weterynaryjnej choroby rogówki stanowią ponad 50% przypadków okulistycznych, dlatego warto przeprowadzić krótki przegląd najczęstszych schorzeń. Pozwoli on właścicielom koni uzyskać podstawowe informacje na temat danej jednostki chorobowej, a równocześnie pokaże, jak ważna jest dokładna diagnostyka przeprowadzona przez lekarza weterynarii, gdyż tak wiele rzeczy może się dziać w tej strukturze oka.

Skórzak (Dermoid)

Jest to choroba wrodzona polegająca na tym, że prawidłowa tkanka rośnie w nieprawidłowym miejscu, czyli skupiska tkanek skórnych występują na rogówce. Z powierzchni skórzaków mogą wyrastać włosy, które drażnią powierzchnię rogówki, doprowadzając do zapalenia i owrzodzenia. Zmiany te mogą występować nie tylko na rogówce, ale również w innych częściach gałki ocznej, a leczenie polega na ich wycięciu.

Rogówka mała lub duża

To przeciwstawne sobie wrodzone zaburzenia, polegające na tym, że rogówka jest zbyt mała lub zbyt duża w stosunku do wielkości gałki ocznej. Brak jest leczenia, a rokowanie zależy od innych zmian w strukturze gałki ocznej, które zwykle występują równocześnie.

Wrzód rogówki (wrzodziejące zapalenie rogówki)

Kiedy dochodzi do przerwania ciągłości rogówki powstaje wrzód (wrzodziejące zapalenie rogówki). Zależnie od głębokości uszkodzenia możemy mówić o:

  • erozji (nadżerce), kiedy ubytek dotyczy nabłonka przedniego;
  • wrzodzie powierzchownym, kiedy uszkodzenie obejmuje cały nabłonek przedni i ewentualnie powierzchowną część istoty właściwej;
  • wrzodzie głębokim, kiedy ubytek obejmuje więcej niż 1/3 grubości istoty właściwej;
  • przepuklinie, czyli uszkodzeniu zrębu aż do poziomu błony Descemeta wraz z jej uwypukleniem.


Ponadto, zależnie od współistnienia przyczyny pierwotnej odpowiedzialnej za powstanie ubytku, możemy wyróżnić wrzód powikłany lub niepowikłany.
Najczęściej notowane są owrzodzenia zakażone bakteriami gram-ujemnymi, znacznie rzadziej grzybicze.
W diagnostyce wrzodów rogówki najbardziej przydatnym narzędziem jest fluoresceina. Jest to hydrofilowy barwnik, który przy obecności wrzodu będzie penetrować do zrębu rogówki, pokazując nam zasięg oraz głębokość uszkodzenia.
Leczenie polega na podawaniu odpowiednich leków w formie miejscowej (krople i maści okulistyczne),a niekiedy w formie ogólnej. W przypadku braku rezultatów, wprowadza się leczenie chirurgiczne.

Niewrzodziejące zapalenie rogówki

Schorzenie to polega na reakcji zapalnej w obrębie rogówki, lecz bez naruszenia ciągłości pokrywającego ją nabłonka (w odróżnieniu od poprzedniego schorzenia). Choroba występuje bardzo rzadko, a jej etiologia nie została dobrze poznana. Leczenie polega na miejscowym, a czasami także ogólnym podawaniu leków, przede wszystkim modulujących odpowiedź immunologiczną organizmu (np. cyklosporyna).

Wirusowe zapalenie rogówki

Przyczyną choroby jest herpeswirus, a zmiany obejmują punktowe nadżerki barwiące się fluoresceiną, „rozlane zmętnienia” nie barwiące się fluoresceiną lub zapalenie wraz z wrastaniem naczyń krwionośnych. Chorują zarówno konie dorosłe, jak i źrebięta, a leczenie obejmuje podawanie leków przeciwwirusowych, antybiotyków oraz leków przeciwzapalnych.

Ropień rogówki

Jest to białe, kremowe lub żółte nacieczenie rogówki. Mogą występować ropnie zakażone bakteriami, grzybami lub ropnie jałowe. Test z fluoresceiną może dawać wynik ujemny, a objawy kliniczne mogą sugerować wiele innych chorób, dlatego konieczne jest okładnie badanie okulistyczne oraz wywiad. Zwykle niezbędna jest interwencja chirurgiczna, ponieważ w obecności ropy leki słabo docierają do głębszych warstw rogówki.

Urazy rogówki

To szerokie pojęcie obejmujące wszelkiego rodzaju uszkodzenia rogówki spowodowane urazem. Urazy są często spotykane u koni i skutkują zwykle rozdarciem rogówki, owrzodzeniem a nawet obecnością ciała obcego, które musi zostać chirurgicznie usunięte przez specjalistę. Zakres leczenia zależy oczywiście od rozległości zmian w gałce ocznej.

Suche zapalenie rogówki (zespół suchego oka)

Spotykane jest bardzo rzadko i zwykle jako schorzenie wtórne do innych zmian chorobowych. Z powodu niedoboru filmu łzowego lub zaburzeń w jego składzie, rogówka nie jest odpowiednio chroniona, co doprowadza do jej zapalenia, a następnie owrzodzenia. Kluczowym badaniem w rozpoznaniu jest test łzowy Schirmera. Leczenie polega na podawaniu środków nawilżających rogówkę oraz o ile to możliwe – leczeniu choroby podstawowej.

data publikacji artykułu: 2014-11-07

Popularne teraz

Komentarze