• 2013-06-26 00:00

  Komórki macierzyste

  Terapia komórkami macierzystymi i/lub osoczem bogatopłytkowym (PRP) w medycynie weterynaryjnej zagościła stosunkowo niedawno, jednak z pewnością na stałe. Z uwagi na kuszącą...

 • 2012-04-04 00:00

  Wnętrostwo u kotów

  Wnętrostwo (łac. Cryptorchidismus) jest wadą rozwojową, której skutkiem jest niewłaściwe umieszczenie jednego lub obu jąder. Mamy z nim do czynienia, gdy jedno bądź obydwa jądra...

 • 2012-03-01 00:00

  Głuchota u białych kotów

  Istnieje ścisły związek między białym kolorem sierści, niebieskimi oczami i głuchotą; gen głuchoty jest sprzężony z genem niebieskich oczu (oka) a nie z cechą dwubarwności...

 • 2012-01-11 00:00

  Transfuzje krwi w weterynarii

  Transfuzja krwi, lub inaczej przetoczenie krwi to zabieg polegający na przetaczaniu określonej ilości krwi lub jej składników w celu substytucji lub uzupełnienia niedoboru. Wciąż...

 • 2012-01-10 00:00

  Tomografia komputerowa w weterynarii

  Tomografia komputerowa (TK) jest metodą obrazowania bazującą na tomografii rentgenowskiej. Pozwala ona uzyskać obrazy przekrojowe ciała zwierzęcia przy użyciu aparatu emitującego...

 • 2012-01-09 23:09

  Rezonans magnetyczny w weterynarii

  Rezonans magnetyczny (MRI, z ang. magnetic resonance imaging ) to jedna z podstawowych technik diagnostyki obrazowej (tomografii). Jest ona szeroko stosowana w medycynie, staje się także...

 • 2010-06-24 00:00

  Kolonoskopia u zwierząt

  Badania endoskopowe zapoczątkowane zostały w XIX w. we Frankfurcie. Dużą rolę w rozwoju tej metody diagnostycznej odegrał polski profesor Mikulicz, który nieustannie pracował nad...

 • 2010-06-23 00:00

  Zapalenie trzustki u kota

  Pancreatitis - stan zapalny zewnątrzwydzielniczej części trzustki - jest chorobą często występującą i podstępną. Wykazuje ona niespecyficzne, różnorodne objawy, zróżnicowany...

 • 2010-06-21 00:00

  Żółtaczka u kota

  Żółtaczka jest objawem chorobowym, a nie jednostką chorobową. Jej występowanie związane jest z zaistnieniem choroby podstawowej, której etymologia może być różna. Leczenie...

 • 2010-06-15 00:00

  Świerzbowiec uszny i świerzbowiec koci

  Istnieją trzy rodzaje świerzbowca (wywołującego chorobę zwaną popularnie świerzbem), za których przyczyną zaobserwować możemy objawy chorobowe u naszych pupili. Choroby te, choć ...

 • 2010-06-11 17:11

  Preparaty Spot on

  Obecnie największym zainteresowaniem cieszą się preparaty spot- on przeciw pasożytom zewnętrznym. Są skuteczną metodą przeciw pchłom, kleszczom i innym niepożądanym lokatorom na...

 • 2010-05-29 00:00

  Choroba Aujeszkyego

  Do zarażenia wirusem zwierząt domowych, takich jak pies lub kot, najczęściej dochodzi poprzez spożycie surowych bądź niedogotowanych narządów wieprzowych, będących rezerwuarem...