Zdjęcie poglądowe

Głuchota u białych kotów

Istnieje ścisły związek między białym kolorem sierści, niebieskimi oczami i głuchotą; gen głuchoty jest sprzężony z genem niebieskich oczu (oka) a nie z cechą dwubarwności oczu. Białe koty o niebieskich oczach nie muszą koniecznie być głuche ponieważ za tę samą cechę fenotypową (biała sierść, błękitne oczy) odpowiada wiele różnych genów, a więc wszystko zależy od genotypu konkretnego osobnika.

Istnieje ścisły związek między białym kolorem sierści, niebieskimi oczami i głuchotą; gen głuchoty jest sprzężony z genem niebieskich oczu (oka) a nie z cechą dwubarwności oczu. Białe koty o niebieskich oczach nie muszą koniecznie być głuche ponieważ za tę samą cechę fenotypową (biała sierść, błękitne oczy) odpowiada wiele różnych genów, a więc wszystko zależy od genotypu konkretnego osobnika.
Niektórzy twierdzą, że 99% niebieskookich białych kotów jest głuchych. To bardzo nieprecyzyjny szacunek, ponieważ wszystko zależy które geny posiada osobnik o interesującym nas fenotypie.
Aby zbadać zależność między kolorem sierści, oczu i głuchotą przeprowadzono zakrojone na światową skalę, wieloośrodkowe badania populacji kotów.
Okazało się, że procent kotów głuchych wśród niebieskookich o białym umaszczeniu zmienia się zależnie od miejsca występowania badanej populacji, a częściowo od genów w niej obecnych. Za kota głuchego uważano zwierzę nie słyszące przynajmniej na jedno ucho;
95% całkowitej populacji kotów to koty nie-białe (np. nie czysto białe) - wśród nich wrodzona głuchota jest niebywale rzadka.
5% całkowitej populacji kotów to koty białe (bez domieszek). W śród nich 15-40% ma jedno lub oboje oczu niebieskich.
Wśród białych kotów z co najmniej jednym niebieskim okiem 60-80% jest głuchych; 20-40% słyszy normalnie; 30-40% ma jedno oko niebieskie i jest głuchych a 60-70% ma jedno oko niebieskie i normalny słuch.
W populacji białych kotów 60-80% ma oczy nie-niebieskie, z nich 1-2% było głuchych a 80-90% słyszało normalnie.
Głuche białe koty o z jednym lub obojgiem oczu niebieskich oblicza się na 0.25 do 1.5% całej populacji.
Ogólna liczba kotów o białym umaszczeniu i niebieskich oczach jest szacowana na 0.75 do 2.0% całej populacji.
Z powyższych statystyk jasno wynika, że u niebieskookich białych kotów wrodzona głuchota występuje znacznie częściej niż w pozostałej części populacji. Tym niemniej nie wszystkie białe niebieskookie koty są głuche!

Powiązanie między białym kolorem sierści, niebieskimi oczami oraz głuchotą jest oczywiste. Ponieważ jednak kolor oczu oraz szaty są warunkowane kilkoma różnymi genami, tylko część spośród kotów o takich cechach będzie głuchych. Istnieje pewien kompleks genowy warunkujący wystepowanie jednocześnie białego umaszczenia i niebieskich oczu, który jest sprzężony z głuchotą, ale nie wszystkie koty zawdzięczają białą sierść oraz niebieskie oczy tym właśnie genom. Koty te posiadają w oczach warstwę odblaskową zwaną tapetum (powoduje, że oczy fosforyzują zielono w ciemności i na zdjęciach z lampą), różniącą je od niebieskich oczu jakie posiadają koty syjamskie.
Kot biały o typie orientalnym jest nosicielem genu "Siamese Blue Eyes" czyli niebieskich oczu typu syjamskiego, który nie jest powiązany z genem głuchoty (jest za to powiązany z genem oczu dwubarwnych). Niebieskie oczy u kotów typu syjamskiego nie posiadają tapetum i na zdjęciach świecą czerwono. Losowe krzyżówki powodują, że gen ten pojawia się czasem u kotów o nieorientalnym wyglądzie mających wśród przodków umaszczonych w typie colorpoint (syjamskim).

Także koty albinotyczne mają białe umaszczenie. Rzeczywiśty albinizm cechuje różowo-czerwony kolor oczu, jednak niektóre albinosy, tzw częściowe mają oczy bladoniebieskie. Przebadano zbyt małą liczbę kotów albinotycznych aby wyciągać jednoznaczne wnioski, jednak mutacja ta nie jest bezwarunkowo powiązana z głuchotą. Trudno także określić czy dany egzemplarz jest niebieskookim albinosem czy zwykłym białym kotem o niebieskich oczach.
Istnieje także gen niebieskich oczu dziedziczony niezależnie od koloru sierści. Jest on odpowiedzialny za niebieskie oczy u rasy Ojos Azules. Jeżeli kot jest biały, trudno stwierdzić czy za jego niebieskie oczy odpowiedzialny jest typ genu sprzężony z głuchotą, czy też typ Ojos Azules. Jednoznacznie można to określić tylko jeśli kot ma nie-biały kolor sierści przy niebieskich oczach.

U kotów dwubarwnych o niebieskich oczach tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia głuchoty, im więcej białego mają one w okolicach oczu i uszu. Spowodowane jest to jednym z genów białej sierści wpływającym też na rozwój oczu i uszu - wpływa on na niedobór pigmentu w tęczówce (a więc błekitny kolor oczu) i głuchotę. Ponieważ uszy i oczy położone są blisko siebie, ekspresja genu w tych okolicach wpływa zwykle na oba organy jednocześnie (skutkiem tego koty o dwubarwnych oczach często nie słyszą na ucho po stronie oka niebieskiego).
Wrodzona głuchota może być też spowodowana także różnymi innymi czynnikami dziedzicznymi, tak jak u ludzi. Losowa mutacja lub specyficzny układ genów mogą spowodować głuchotę u jakiegokolwiek kota (prawdopodobnie poniżej 1% przypadków), także u pomarańczowookich. Skutkiem tego białe koty o nie-niebieskich oczach mogą czasami być dotknięte wrodzoną głuchotą o typie niezwiązanym z kolorem sierści. Głuchota może też być spowodowana chorobą lub obrażeniami; właściciel głuchego kota, zwłaszcza jeśli przyjął go jako już dorosłego, może nie wiedzieć czy był on głuchy od urodzenia, czy też nie.
Istnieją także koty o białej sierści i zielonych oczach (np. preferowany typ rosyjskiej angory), u których występuje wrodzona głuchota, choć znacznie rzadziej niż u niebieskookich. U kotów tych gen białej sierści nie ma wpływu na kolor oczu, układ jest tu podobny jak u kotów białych z pomarańczowymi oczami. Ekspresja genu jest bardzo zmienna, a pomarańczowookie/dwubarwnookie/niebieskookie białe koty występują w wielu rasach - skutkiem tego do 20% nie-niebieskookich białych kotów może przejawiać upośledzenie słuchu o zróżnicowanym stopniu - zależnie od genu odpowiedzialnego za ich białą sierść.

Podsumowując - białe koty o niebieskich oczach są bardziej niż inne narażone na głuchotę wrodzoną, ale ma stuprocentowej pewności, że głuche będą. Koty o oczach dwubarwnych mogą być głuche na ucho po stronie oka niebieskiego. Białe głuche koty trzeba eliminować z hodowli, aby nie rozprzestrzeniać szkodliwej mutacji. Głuchota jest uszkodzeniem bardzo destruktywnym: kot nie słyszy ostrzegawczych dźwięków, samica nie słyszy wzywających ją kociąt i w związku z tym zaniedbuje je, głuche kocięta nie słyszą sygnałów kotki i szybko się gubią.
Nie wszystkie niebieskookie koty są białe i nie wszystkie kolorowe koty o niebieskich oczach są kotami typu Ojos Azules. Niebieski kolor oczu zdarza się czasem niespodziewanie u potomków zwykłych kotów.