Zdjęcie poglądowe

Tomografia komputerowa w weterynarii

Tomografia komputerowa (TK) jest metodą obrazowania bazującą na tomografii rentgenowskiej. Pozwala ona uzyskać obrazy przekrojowe ciała zwierzęcia przy użyciu aparatu emitującego promieniowanie rentgenowskie (tomografu) i komputera. Źródło promieniowania oraz detektory (pełniące rolę kliszy rentgenowskiej) poruszają się wokół ciała pacjenta, wykonując szereg naświetleń wiązką promieniowania X. Detektory znajdujące się po przeciwnej stronie ciała pacjenta rejestrują dane dotyczące stopnia pochłanialności promieniowania przez poszczególne tkanki o różnej gęstości. Po przesłaniu danych do komputera uzyskuje się obraz tomograficzny, który dostarcza szczegółowych informacji o stanie zdrowia pacjenta. Obrazy te mogą być przetwarzane komputerowo na trójwymiarowe

Tomografia komputerowa w weterynarii

Tomografia komputerowa (TK) jest metodą obrazowania bazującą na tomografii rentgenowskiej. Pozwala ona uzyskać obrazy przekrojowe ciała zwierzęcia przy użyciu aparatu emitującego promieniowanie rentgenowskie (tomografu) i komputera. Źródło promieniowania oraz detektory (pełniące rolę kliszy rentgenowskiej) poruszają się wokół ciała pacjenta, wykonując szereg naświetleń wiązką promieniowania X. Detektory znajdujące się po przeciwnej stronie ciała pacjenta rejestrują dane dotyczące stopnia pochłanialności promieniowania przez poszczególne tkanki o różnej gęstości. Po przesłaniu danych do komputera uzyskuje się obraz tomograficzny, który dostarcza szczegółowych informacji o stanie zdrowia pacjenta. Obrazy te mogą być przetwarzane komputerowo na trójwymiarowe

Badanie tomografem komputerowym

Zwierzę przed badaniem poddaje się premedykacji, a w szczególnych przypadkach znieczuleniu ogólnemu. W zależności od rodzaju badanych tkanek możliwe jest także podanie środka kontrastującego, który pozwala na dokładniejsze zobrazowanie zmian chorobowych. Ponieważ TK wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie, które jest promieniowaniem jonizującym, należy brać pod uwagę narażenie życia lub zdrowia pacjenta w przypadku nadmiernej ekspozycji. Jednak w przypadku prawidłowo przeprowadzonej tomografii komputerowej zagrożenie to jest znikome, a samo badanie nie wpływa znacząco na stan zdrowia zwierzęcia.

Najczęściej wykonywane badania tomografem komputerowym to:

badanie TK głowy,
badanie TK przewodów nosowych oraz zatok,
badanie TK kręgosłupa,
badanie TK kości i stawów,
badanie TK tkanek miękkich,
badanie TK jamy brzusznej i miednicznej.

Wskazania do przeprowadzenia tomografii komputerowej u zwierzęcia

Badanie tomografem komputerowym pozwala w prosty i szybki sposób wykryć obrażenia wewnętrzne, co jest szczególnie istotne w przypadku wystąpienia rozległych urazów i krwotoków wewnętrznych i może uratować zwierzęciu życie. TK jest szczególnie zalecana w przypadku:
problemów z zachowaniem się zwierząt, których przyczyną mogą być zmiany w mózgu,
choroby mózgu - udarów, zmian nowotworowych,
krwawienia z jam nosowych,
bólów kręgosłupa, niedowładu, porażenia,
problemów związanych z układem ruchu (stawy łokciowe, barkowe, biodrowe),
napadów padaczkowych o nieznanej przyczynie,
występowania niezidentyfikowanych guzów i narośli,
podejrzenia nowotworu w obrębie jamy brzusznej lub miednicznej,
schorzenia płuc, uporczywego kaszlu, duszności.

Zalety badania metodą tomografii:

brak konieczności ingerencji w tkanki,
bezbolesność,
szybkość,
możliwość przeprowadzenia badania dowolnych części ciała,
możliwość wykonywania obrazów trójwymiarowych.

Wady badania metodą tomografii

konieczność zastosowania premedykacji lub znieczulenia ogólnego,
możliwość wystąpienia reakcji alergicznej na środki kontrastujące,
możliwość przeprowadzenia badania tylko na małych zwierzętach,
konieczność użycia potencjalnie szkodliwego promieniowania rentgenowskiego.

Tomografia w polskiej weterynarii

Powoli w Polsce pojawia się coraz więcej lecznic w których można wykonać tomorafię komputerową udostępniliśmy więc w naszym portalu możliwość wyszukiwania placówek świadczących taką usługę.

Na listach lecznic wypatrujcie ikon:


ta lecznica wykonuje tomografię komputerową
wyszukiwarka zaawansowana, po jej otwarciu można wybrać tomografię komputerową z listy