Zalety sterylizacji i kastracji królików

Sterylizacja zmniejsza znacząco popęd seksualny zwierzęcia, a co z tym idzie, minimalizuje lub zupełnie eliminuje takie zachowania jak znaczenie terenu czy walki samców. Oszczędza to i królikom i hodowcom wielu stresów, a większej grupie żyjących razem uszaków pozwala na spokojną, pozbawiona napięć koegzystencję.

Nie jest to jeszcze powszechna wśród hodowców królików procedura. Argumenty o okaleczeniu ukochanego pupila oraz zahamowaniu naturalnych odruchów zwierzęcia wydają się mało trafione - chociażby dlatego, że królikom żyjącym w warunkach domowych, daleko jest do pierwotnego stylu życia. sterylizacja zmniejsza znacząco popęd seksualny zwierzęcia, a co z tym idzie, minimalizuje lub zupełnie eliminuje takie zachowania jak znaczenie terenu czy walki samców. Oszczędza to i królikom i hodowcom wielu stresów, a większej grupie żyjących razem uszaków pozwala na spokojną, pozbawiona napięć koegzystencję.
Duże znaczenie w poglądach na temat sterylizacji ma świadomość opiekuna. Warto uzmysłowić sobie, jak wiele zwierząt trafia w niepożądane ręce tylko dlatego, że ich mnogość uniemożliwia właściciela przeprowadzenie dokładnego wywiadu z osobą kupującą bądź przygarniającą królika. Niechcianych i źle traktowanych zwierząt jest wciąż zbyt dużo, z tego wniosek, że kwestie rozrodu własnych zwierząt należy traktować z należytą powagą. Jeśli nie zamierzamy zakładać profesjonalnej hodowli królików, poważnie przemyślmy ich sterylizację lub kastrację, zwłaszcza w przypadku opieki nad osobnikami płci przeciwnej.

Utrudnienia w kontrolowaniu rozrodu

Przede wszystkim ogromne znaczenie dla kwestii rozrodu królików ma fakt występowania u samic tzw. owulacji indukowanej. Oznacza to, że króliczyca w każdej chwili gotowa jest do zapłodnienia, gdyż komórka jajowa wytwarzana jest przez jej organizm tuż po kopulacji. W praktyce okazać się może, że każda, nawet chwilowa zabawa z osobnikiem płci przeciwnej, skończyć się może dla naszej niewysterylizowanej podopiecznej ciążą. Niewykluczona jest także sytuacja, w której samica po porodzie, przebywająca z samcem w jednej przestrzeni, zachodzi ponownie w ciążę (!) i po około miesiącu rodzi kolejny miot króliczków. Sytuacja taka nie jest oczywiście w żadnym razie pożądana, nadmierna eksploatacja organizmu samicy może być dla niej tragiczna w skutkach. Przykład ten pokazuje bardzo wyraźnie, jak dużą zdolnością rozrodczą obdarzone są króliki, co dla wielu mniej świadomych opiekunów stanowić powinno argument za ich sterylizacją.

Kolejnym problemem w przypadku próby kontrolowania obupłciowych, niewykastrowanych osobników jest kwestia warunków sprzyjających zapłodnieniu, z jakimi w hodowli domowej mamy do czynienia praktycznie cały czas. W naturalnym środowisku, w okresie zimowym i jesiennym, produkcja hormonów jest u zwierząt automatycznie regulowana przez zegar biologiczny, zsynchronizowany ze zmianami pór roku. W warunkach domowych, które nazwać można "cieplarnianymi", produkcja hormonów płciowych, jak i odczuwanie popędu, są przez cały rok na stosunkowo wysokim poziomie. Uniemożliwia to przeciwdziałanie niechcianej ciąży w sposób inny, niż sterylizacja.

Problem pojawia się także w przypadku nowego miotu, jeżeli nastąpiła nieścisłość w określaniu płci malucha. Może się bowiem zdarzyć, że młode rodzeństwo stanie się rodzicami zanim osiągnie dojrzałość fizyczną (płciowa pojawia się nieco wcześniej). Choć w świecie zajęczaków takie powinowactwo nie jest do końca nienaturalne, nie należy mimo wszystko dopuszczać do kojarzenia tak blisko ze sobą spokrewnionych osobników, głównie ze względu na ryzyko wystąpienia chorób genetycznych.

Problemy zdrowotne

Kwestie zdrowotne stanowią niewątpliwy argument, przemawiający za sterylizacją lub kastracją królików domowych. W środowisku naturalnym większość królików dożywa maksymalnie dwóch lat, przez co zagadnienia związane ze starością właściwie ich nie dotyczą. W warunkach domowych zajęczaki żyją przeszło dekadę. Taka dysproporcja (pięciokrotnie dłuższy czas życia) z pewnością nie obywa się bez konsekwencji. Królik przekraczający granicę szóstego roku życia uważany jest za zwierzę w podeszłym wieku.
U niewysterylizowanych samic, w okolicy czwartego roku życia pojawić się mogą stany zapalne narządów rozrodczych, także nowotwory czy wodomacicze.

Zalety sterylizacji

Do takowych należy z pewnością większa kontrola nad temperamentem pupila. Zwierzęta wysterylizowane wykazują mniejszą agresję w stosunku do przedstawicieli własnego gatunku, jak i do ludzi. Są również bardziej podatne na wszelkiego rodzaju trening (także czystości). Wykastrowane samce przestają znaczyć terytorium, co dla wielu opiekunów stanowi niebagatelną różnicę.
Ponadto nie istnieje wówczas problem niekontrolowanego rozrodu, dzięki czemu możliwe jest bezkolizyjne funkcjonowanie w jednym domu osobników różnej płci.

Wiek królika

Kryterium wieku ma znaczenie dla zabiegu sterylizacji i kastracji. Samice sterylizuje się tuż po osiągnięciu dojrzałości płciowej - około czwartego miesiąca życia. Samce dojrzałość płciową osiągają nieco wcześniej, jednak w ich przypadku zazwyczaj zwleka się z zabiegiem do ukończenia piątego miesiąca życia. Ze względu na skomplikowaną procedurę zabiegu, niektórzy lekarze weterynarii wolą poczekać z jego wykonaniem do czasu, aż zwierze skończy pół roku.
Królik, który ukończył już drugi rok życia, powinien zostać przed zabiegiem gruntownie przebadany. Powszechnie przyjmuje się granicę sześciu lat życia zwierzęcia za ostatnią bezpieczną dla pupila. Powyżej tego wieku sama operacja oraz zastosowanie znieczulenia mogą być bardziej ryzykowne niż wcześniej.

Przeciwwskazania

Pierwszym z nich jest zły stan zdrowia królika. Zabieg przeprowadzany jest pod pełną narkozą. Dla organizmu zwierzęcia jest to duże obciążenie. Zwierzaka należy gruntownie przebadać przed planowaną operacją.
Bardzo istotnym aspektem tej procedury jest współpraca z odpowiednim, specjalizującym się w opiece nad królikami, lekarzem weterynarii. Operacja sterylizacji bądź kastracji to nie jest rutynowy zabieg, ale poważna ingerencja w ciało naszego pupila. Należy mieć pewność, że osoba podejmująca się interwencji chirurgicznej posiada adekwatną do tematu wiedzę i doświadczenie.

Żaden zabieg na ukochanym pupilu nie jest łatwy do zaakceptowania dla jego opiekuna. Pamiętajmy jednak o ogromnych korzyściach płynących z faktu kastracji ukochanego zwierzaka. Zwróćmy uwagę na fakt, że zwierzę nie odczuwające popędu płciowego jest w dużo mniej zestresowane, niż takie, które go odczuwa, ale nie może zrealizować. Taka sytuacja częstokroć ma miejsce właśnie w przypadku hodowli domowych. Warto więc, mimo obaw, zdecydować się na zabieg sterylizacji podopiecznego lub podopiecznej.
Zapraszamy do przeczytania na naszym portalu artykułu traktującego o opiece nad królikiem przed i po operacji, a także o samym zabiegu kastracji i sterylizacji.

data publikacji artykułu: 2010-06-02

Popularne teraz

Komentarze