Zdjęcie poglądowe
Uwaga, wysokie temperatury!
Sprawdź lokalną prognozę pogody

Chłoniak złośliwy u psów

W weterynarii coraz częściej jesteśmy w stanie rozpoznać konkretnie, jaka choroba dotyka nasze zwierzę. Diagnoza może dawać nadzieję na lepsze dostosowanie leczenia do rodzaju choroby, a przez to większe szanse na wyleczenie. Niestety, w niektórych przypadkach może także wskazywać na choroby śmiertelne, takie jak np. chłoniak złośliwy.

Czym jest chłoniak?

Chłoniak jest rodzajem nowotworu, który wywodzi się z tkanki limfatycznej. Choroba zaczyna rozwijać się zwykle w śledzionie, węzłach chłonnych i wątrobie, jednak w późniejszych stadiach może także atakować tkankę limfatyczną w obrębie innych narządów, np. nerek, mózgu czy kości. Chłoniaki stanowią 7-24% wszystkich nowotworów u psów.

Występowanie chłoniaków

Chłoniaki stwierdza się u ludzi i wielu gatunków zwierząt, w tym psów, kotów, koni, tchórzofretek, świnek morskich i naczelnych). Istnieją rasy psów, u których chłoniaki występują częściej niż u innych, np. boksery, bassety, bernardyny, dogi niemieckie i dobermany. Zdarza się, że skłonność do zachorowania na chłoniaka jest dziedziczona. Poza tym ryzyko zachorowania na chłoniaka zwiększa się u zwierząt o obniżonej odporności, np. w wyniku długotrwałej terapii sterydami albo chorych na boreliozę.

Objawy chłoniaka

Najczęstszym pierwszym zauważalnym objawem chłoniaka są powiększone węzły chłonne. Reszta objawów zależy od tego, jakie narządy atakuje choroba u danego osobnika. Najczęściej u psów występuje tzw. postać wieloogniskowa, w której nowotwór zajmuje tylko węzły chłonne i występuje w formie licznych, ale niewielkich guzów. W tej postaci u psa możemy stwierdzić powiększenie migdałków, wątroby i śledziony, brak apetytu, wymioty, wychudzenie, duszność oraz zwiększone oddawanie moczu.

Inne postacie chłoniaka

Poza postacią wieloogniskową, która stanowi około 80-85% przypadków chłoniaków u psów, mogą występować także:
Postać pokarmowa - atakuje układ pokarmowy i objawia się biegunkami, spadkiem masy ciała, powiększeniem wątroby i śledziony.
Postać śródpiersiowa - guzy powstają w obrębie klatki piersiowej, powodują one osłabienie, duszność, szybsze męczenie się, czasem trudności w przełykaniu.
Postać skórna - może wyglądać różnie: od zaczerwienień i guzków po głębokie rany i owrzodzenia.
Postacie pozawęzłowe - guzy występują w innych narządach, np. wątrobie, nerkach czy układzie nerwowym, objawy towarzyszące tej chorobie zależą od umiejscowienia guzów.

Diagnozowanie chłoniaka

Jak widać objawy chłoniaka nie są specyficzne i w pierwszej chwili chorobę tę można pomylić z wieloma innymi. W celu potwierdzenia diagnozy konieczne jest przeprowadzenie badań - USG oraz RTG. Pomagają one stwierdzić, czy mamy do czynienia z guzami, a biopsja samego guza lub też węzłów chłonnych pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy nowotworem jest chłoniak.

Leczenie chłoniaka

Chłoniak jest chorobą śmiertelną, możliwe jest jednak wdrożenie leczenia, które przedłuży życie pacjentowi. Na podstawie badania, lekarz weterynarii jest w stanie określić stadium zaawansowania choroby i dostosować do niego leczenie. Jeżeli zmiany są miejscowe - np. guzy w obrębie skóry, śledziony czy nerek, możliwe jest leczenie chirurgiczne. Po zabiegu oraz w przypadku, gdy leczenie chirurgiczne nie jest zalecane, możliwe jest zastosowanie chemioterapii.