Zdjęcie poglądowe
Uwaga, wysokie temperatury!
Sprawdź lokalną prognozę pogody

Kardiomiopatia rozstrzeniowa u psów

Choroby serca u naszych psów zwykle przebiegają bezobjawowo. Oznaki pojawiają się dopiero w momencie, gdy zmiany patologiczne są mocno zaawansowane. Uniemożliwia to wczesną diagnozę i zmniejsza rokowania na całkowite wyleczenie. Pamiętajmy, aby każde niepokojące zachowanie naszego pupila zgłaszać lekarzowi weterynarii.

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

Kardiomiopatia rozstrzeniowa (DCM) to choroba mięśnia sercowego najczęściej występująca u psów ras dużych i olbrzymich. W jej wyniku następuje poszerzenie przedsionków i komór oraz znaczna dysfunkcja skurczów komór serca. Choroba z początku przebiega bezobjawowo, dlatego prawidłowa diagnoza stawiana jest najczęściej u zwierząt dorosłych, zwykle powyżej 5-tego roku życia. W tym stadium choroby zmiany są mocno zaawansowane, występować może migotanie komór, częstoskurcz komorowy, prowadzące nawet do śmierci zwierzęcia. Konieczne jest szybkie podjęcie leczenia farmakologicznego.

Zmiany powodowane przez chorobę

Do ras psów zagrożonych DCM zalicza się dobermany, wilczarze irlandzkie, dogi niemieckie, boksery. W przypadku dobermanów i dogów niemieckich choroba częściej występuje u samców. Serca chorych zwierząt są najczęściej kuliste, o cienkich ścianach. Zauważalne jest powiększenie lewej komory, jedynie u bokserów zmiana dotyczy komory prawej. Dodatkowo obserwuje się powiększenie i wzrost masy serca w stosunku do masy ciała. Następuje spadek kurczliwości kardiomiocytów i osłabienie funkcji skurczowej lewej komory. Pojawia się również przerost pojedynczych włókien mięśniowych, ich zwłóknienie oraz zmiany średnicy. Możliwy jest również zanik poprzecznego prążkowania i przerost ścian drobnych naczyń wieńcowych. Serce zwierzęcia staje się mało sprężyste, spada jego wydajność, a pompowana ilość krwi jest niewystarczająca dla zaopatrzenia całego organizmu w tlen i składniki odżywcze. Niewydolność ta może w krótkim czasie od zauważenia pierwszych objawów prowadzić do śmierci zwierzęcia.

Objawy i metody rozpoznawania

Kardiomiopatia roztrzeniowa jest schorzeniem rozpoznawanym zwykle w końcowym stadium niewydolności serca. Do najczęstszych objawów należą:

- ospałość,
- krótki oddech,
- szybsze męczenie się zwierzęcia,
- spadek aktywności psa na spacerze,
- zmniejszenie apetytu,
- utrata masy ciała,
- kaszel,
- powiększenie brzucha zwierzęcia.

Jednak objawy nie są charakterystyczne tylko dla DCM, dlatego konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych badań. Podstawowym badaniem jest osłuchiwanie serca, które wraz z wywiadem nakierowuje na ewentualne badania dodatkowe jak ECHO serca, albo RTG. Obecnie możliwe jest również wykonanie testów genetycznych, jednak ich negatywny wynik nie daje pewności, że choroba u danego osobnika nie wystąpi. Zalecane jest również 24-godzinne badanie EKG metodą Holtera.

Bardo istotne jest, aby objawy choroby były zauważone jak najwcześniej. Każdy niepokojący objaw powinien być zgłoszony przez właściciela lekarzowi weterynarii. Od wielu lat prowadzone są również badania, które mają na celu umożliwienie wykrycia w przyszłości kardiomiopatii u naszych zwierząt w fazie bezobjawowej.