2020-01-14 19:59

Kryptosporydioza psów i kotów

Kryptosporydioza to rodzaj pierwotniaków wewnątrzkomórkowych występujących zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Pierwotniak ten jest szczególnie groźny dla osobników młodych oraz tych z obniżoną odpornością.

Miejscem bytowania pierwotniaka kryptosporydiozy jest układ pokarmowy i oddechowy, a dokładniej ich nabłonek. Kryptosporydioza występuje u ssaków (w tym również u ludzi), gadów oraz ptaków na całym świecie. Według badań, obserwuje się, że najczęstsze zarażenia tym pasożytem wewnątrzkomórkowym miały miejsce w dużych skupiskach zwierząt. Okazuje się również, że badacze są podzieleni co do tego, czy wiek predysponuje do zarażenia się pierwotniakiem. Z jednej strony uważają, że wiek nie odgrywa żadnej roli w podatności organizmu na zarażenie się pierwotniakiem. Natomiast z drugiej wskazują, że częściej chorują osobniki młode. Być może ma to związek z poszczególnym gatunkiem pasożyta. Kryptosporydioza - C. canis (występujący u psów), oraz C.felis (występujący u kotów) najczęściej występuje w Japonii, Chinach i Francji. Natomiast w Niemczech i Australii badania wskazują, że najczęściej występują w tych krajach: C. parvum (występuje u psów i kotów), C. ubiquitum (występujący u psów) oraz C. muris (bytuje u kotów).

Cechy i rozwój kryptosporydiozy

Cechą charakterystyczną tego pasożyta jest to, że wytwarza on dwa rodzaje oocyst: cienkościenne oraz grubościenne. Oocysty cienkościenne pozostają w jelicie żywiciela uwalniając sporozoity, które są odpowiedzialne za autoinwazję. Z kolei oocysty grubościenne są wydalane w formie inwazyjnej z kałem zarażonego osobnika. Okres prepatentny wynosi od 2 do 14 dni, zaś wydalanie oocyst trwa zazwyczaj od 25 do 80 dni.
Pierwotniak rozmnaża się w sposób płciowy oraz bezpłciowy. Do zarażeń dochodzi drogą pokarmową po spożyciu zanieczyszczonej wody lub pokarmu. Pasożyt w postaci inwazyjnej w wodzie może pozostać wiele dni i zachować zdolność do zakażenia. Spożyte oocysty uwalniają w jelicie sporozoity, które w dalszej kolejności przenikają do komórek nabłonka jelitowego. W nabłonku dochodzi do namnażania się pierwotniaka i przekształcania w kolejne formy rozwojowe, które dalej będą rozprzestrzeniać się w komórkach nabłonka jelitowego. Na tym etapie powstają również inwazyjne cysty wydalane dalej z kałem.

Objawy i leczenie

Choroba może mieć przebieg bezobjawowy lub może objawiać się biegunką. W ostrym przebiegu choroby obserwuje się:

• anoreksję
• apatię
• osłabienie
• wodnistą biegunkę (w kale może pojawić się świeża krew)
• utratę masy ciała
• podwyższoną temperaturę ciała
• bolesność jamy brzusznej

W sytuacji, gdy opiekun zaobserwuje niepokojące objawy u swojego pupila, powinien niezwłocznie udać się do placówki weterynaryjnej. Jej personel zleci odpowiednie badania i wdroży skuteczne leczenie u zwierzęcia. Kryptosporydiozę leczy się objawowo, ponieważ nie ma zarejestrowanego leku przeznaczonego do zwalczania zakażeń u psów i kotów tym pasożytem. Ważne w postępowaniu z zakażonym zwierzęciem są również zasady higieny oraz aseptyki.


data publikacji artykułu: 2020-01-14

Popularne teraz

Komentarze