2019-02-04 18:07

Posocznica

Posocznica, zwana również sepsą, to ciężka choroba mogąca zakończyć się śmiercią zarówno w przypadku człowieka, jak i zwierzęcia. Zwykle rozpoczyna się niewinnie – od infekcji bakteryjnej, wirusowej lub grzybiczej.

Posocznica spowodowana jest wystąpieniem gwałtownej reakcji organizmu w odpowiedzi na zakażenie. W przypadku wystąpienia infekcji, pojawia się miejscowy stan zapalny, który ma korzystny wpływ na organizm, ponieważ pobudza on procesy odpowiedzialne za przywrócenie mu pierwotnego stanu i szybko zostaje opanowany przez układ odpornościowy. Zdarza się jednak, że bariera ochronna zostaje przełamana przez drobnoustroje, w efekcie czego dochodzi do uwolnienia się mediatorów zapalenia. Zazwyczaj wpływają one na procesy obronne przed infekcją, jednak gdy zostają wydzielane w zbyt dużej ilości, zamiast zwalczać infekcję, powodują jej nasilanie. W przebiegu występowania posocznicy może dojść do niewydolności wielonarządowej. Poza zakażeniem ogólnoustrojowym, powodem rozwoju posocznicy mogą być również oparzenia, rozległe urazy, a także komplikacje po zabiegach chirurgicznych.

Inne przyczyny rozwoju posocznicy u kotów:

• septyczne zapalenie otrzewnej
• zapalenie wsierdzia
• ropniak opłucnej
• odmiedniczkowe zapalenie nerek
• zapalenie szpiku i kości
• rany kąsane
ropomacicze

Inne przyczyny rozwoju posocznicy u psów:

cukrzyca
• choroby nerek
• niska odporność immunologiczna organizmu

Objawy występujące u psów i kotów w przypadku wystąpienia posocznicy:

• gorączka
• brak apetytu
• apatia
• wymioty
• letarg
• dreszcze
• blade lub silnie przekrwione błony śluzowe (objaw nie występuje u kotów)
• zmniejszona reakcja na bodźce zewnętrzne
• przyspieszone tętno (u kotów tętno zwalnia)

Rozpoznanie i leczenie posocznicy

Diagnostyka tej choroby opiera się głównie na wynikach badań krwi oraz moczu. Leczenie polega na antybiotykoterapii i zależne jest od stopnia przebiegu posocznicy. W ciężkich przypadkach konieczna jest hospitalizacja zwierzęcia.

data publikacji artykułu: 2019-02-04

Popularne teraz

Komentarze