Zdjęcie poglądowe
Uwaga, wysokie temperatury!
Sprawdź lokalną prognozę pogody

Farmina Ultrahypo - dieta lecznicza oparta na hydrolizowanych rybach

Definicja AFR (Niepożądane Reakcje na Pokarm) to powszechnie używana definicja do określenia reakcji do określenia reakcji o podłożu immunologicznym (podłoże alergiczne) oraz innych, nieimmunologicznych patologii związanych z żywnością (min. nietolerancje pokarmowe). AFR u kotów występują stosunkowo często, szacuje się, że stanowią. 3-6% wszystkich problemów dermatologicznych, z jakimi właściciele zgłaszają się do lekarza weterynarii. W przypadku dermatoz przebiegających ze świądem odsetek ten jest jeszcze wyższy i stanowi ok 21% wszystkich przypadków.
Objawy kliniczne AFR dotyczą głównie skóry, jedynie u 10-15% przypadków pojawiają się problemy ze strony układu pokarmowego – głównie wymioty lub biegunka. Najczęstszymi objawami dermatologicznymi przy AFR są wyłysienia z wylizywania, otarcia okolicy szyi i głowy, prosówkowe zapalenia skóry oraz płytka lub ziarniniak eozynofilowy.

Uwaga! Ten artykuł może zawierać przestarzałe informacje i oczekuje na aktualizację.

Farmina Ultrahypo - dieta lecznicza oparta na hydrolizowanych rybach i jej skuteczność w diagnostyce alergii pokarmowych u kotów.

Dieta eliminacyjna jest metoda diagnostyczną pozwalającą na odróżnienie pomiędzy AFR a atopowym zapaleniem skóry u kotów. Dieta taka powinna być wdrożona przez minimum 8 tygodni. Zanik lub złagodzenie objawów skórnych i/lub żołądkowo-jelitowych podczas stosowania diety eliminacyjnej oraz ich nawrót po jej odstawieniu i przejściu na dotychczasowy pokarm podawany zwierzęciu – potwierdza diagnozę Niepożądanych Reakcji na Pokarm.
Komercyjne diety hipoalergiczne zawierające rzadziej stosowane źródła białka (o mniejszym potencjale alergizującym) są stosowane w diagnostyce AFR. Problemem jest niedostateczne oczyszczenie białka z innych jego źródeł oraz dodatek niedeklarowanych przez producenta źródłami protein, które mogą wywołać reakcję krzyżową z białkami i w efekcie wyzwolić objawy alergii u pacjenta.
Hydrolizowane diety są zatem odpowiednim narzędziem do diagnostyki AFR. Hydroliza to enzymatyczny rozkład (proteoliza), który redukuje białko do łańcuchów peptydowych o rozmiarze uniemożliwiającym rozpoznanie do przez IgE bądź aktywowane limfocyty T (elementy układu odpornościowego odpowiedzialne za wystąpienie objawów alergicznych) tym samym redukując potencjał antygenowy pokarmu. Jeśli hydroliza jest niepełna i masa molekularna białek przekracza 10kDa- dieta może wywołać objawy AFR u pacjentów będących uczulonych na dane źródło białka.
Ultrahydrolizowane diety pojawiły się na rynku już kilka lat temu, a dzięki dokładnej hydrolizie (masa cząsteczkowa łańcuchów peptydowych poniżej 10kDa), znacznie zmniejszono możliwość wystąpienia reakcji alergicznych związanych z pokarmem.
Celem poniższych badań jest ocena skuteczności zastosowania diety Ultrahypo u kotów w diagnostyce AFR.

Badanie kliniczne

Do badania zakwalifikowano grupę 32 kotów z objawami świądu (niezależnego od pory roku) i innymi objawami klinicznymi wskazującymi na AFR tj. wyłysienia z wylizywania, otarcia w okolicy głowy i szyi, prosówkowe zapalenie skóry, objawy zespołu eozynofilowego. Selekcja pacjentów prowadzona była jednocześnie w trzech referencyjnych ośrodkach badawczych.
Pacjenci wstępnie zakwalifikowani do badania musieli mieć wykluczone inne choroby współistniejące – choroby pasożytnicze, infekcje oraz sprawdzono czy zwierzęta nie miały podawanych leków p/świądowych w ostatnich tygodniach przed badaniem.

Badanie dermatologiczne u pacjentów przeprowadzono dwukrotnie : pierwszy raz na etapie kwalifikacji oraz drugie po ośmiu tygodniach od zastosowania diety Farmina Ultrahypo.
W trakcie konsultacji dermatologicznej oceniono:


  • stopień i rodzaj zmian skórnych
  • zaawansowanie występującego świądu na podstawie obserwacji opiekuna zwierzęcia
  • jakość życia pacjenta oraz jego właściciela, dzięki wypełnieniu odpowiedniego kwestionariusza.


Przed rozpoczęciem badania właściciele zakwalifikowanych kotów zostali szczegółowo poinstruowani przez lekarza weterynarii jak karmić zwierzęta – dieta powinna trwać minimum 8 tygodni oraz powinna składać się wyłącznie z diety Farmina Ultrahypo i wody pitnej. W trakcie badania nie wolno było podawać badanym kotom żadnych innych pokarmów, w tym również przysmaków.
Po 8 tygodniach od wprowadzenia diety leczniczej wykonano powtórne badanie dermatologiczne pacjentów. Zostało ono przeprowadzone przez tego samego lekarza weterynarii, który wykonywał je na etapie kwalifikacyjnej. W skład oceny wchodziła również opinia właściciela w zakresie występującej intensywności świądu oraz jakości życia zwierzęcia.

U pacjentów u których świąd zmniejszył się o 50% w stosunku do etapu sprzed badania wstępnego – zalecono by wprowadzić fazę prowokacyjną, Faza ta polegała na podaniu oddzielnie, przez 14 dni, ryb i ryżu (składniki karmy Farmina Ultrahypo, sprzed procesu hydrolizacji). Jeśli u pacjenta na nowo pojawiały się niepożądane reakcje choćby na jeden z pokarmów – wówczas odstawiano go i wprowadzano ponownie dietę leczniczą Farmina Ultrahypo i stawiano diagnozę jako AFR.
Koty, u których świąd nie został zredukowany przynajmniej o 50% lub te które nie ukończyły okresu próbnego nie zostały poddane próbie prowokacyjnej z innym pokarmem i odrazu u tych kotów wdrożono dietę hydrolizowaną innej marki przez 8tygodni.

Wyniki

W skład grupy pacjentów występowały koty różnych ras ( 24 - rasa europejska, 8 – inne rasy), obu płci (10 samców kastrowanych, 22 samice, z czego 18 po zabiegu kastracji chirurgicznej). Średnia wieku osobników biorących udział w badaniu – 5,2 roku (w zakresie od 5 miesiąca życia do wieku 14 lat).
Z 32 kotów, które zostały zakwalifikowane do badania klinicznego, badanie to ukończyło 25 etap wprowadzenia 8-tygodniowej diety karmą Ultrahypo.

Na tym etapie 7 pacjentów wykluczono z badania:


  • 4 pacjentów z powodu wystąpienia wymiotów i/lub biegunki,
  • 1 nie stawił się na badanie kontrolne,
  • 1 odmówił spożywania karmy leczniczej,
  • 1 z powodu eutanazji pacjenta onkologicznego.

Koty, u których świąd nie został zredukowany przynajmniej o 50% lub te które nie ukończyły okresu próbnego nie zostały poddane próbie prowokacyjnej i od razu u tych kotów wdrożono dietę hydrolizowaną innej marki przez8tygodni.

U 25 kotów, które pomyślnie przeszło próbę 8-mio tygodniowej diety karmą Farmina Ultrahypo – u 8 osobników nie zaobserwowano poprawy po wdrożeniu diety hydrolizowanej (u 4 z nich podano odpowiednik innej marki – RC Anallergenic, jednak również przy braku poprawy – postawiono diagnozę atopowego zapalenia skóry).
U 17 pacjentów, u których nastąpiła poprawa po włączeniu diety Farmina Ultrahypo, poddano próbie prowokacji – u 9 z nich zaobserwowano nawrót objawów dermatologicznych (świąd i zmiany skórne)- u nich postawiono diagnozę AFR.

Wnioski

W badaniu klinicznym udowodniono, że podawanie diety opartej na hydrolizowanym białku rybim oraz na skrobi ryżowej jest skutecznym narzędziem w diagnostyce AFR u kotów. Dodatkowo smakowitość karmy Farmina Ultrahypo jest na wysokim poziomie, nawet u tak wybrednego pacjenta jakim z zasady są koty – tylko jeden pacjent odmówił jedzenia podanego mu pokarmu marki Farmina. Fakt, że dieta ta okazał się skuteczna również u osobników wykazujących alergię na ryby i ryż, udowodniła, że w produkcie Ultrahypo występuje wysoki stopień hydrolizy składników.
Podobne badanie zostało wykonane również u psów i przyniosło podobne efekty – zarówno pod kątem skuteczności jak i chęci pobierania pokarmu.

Autorzy: Chiara Noli (DVM Dip. ECVD), Georgia Beltrando (Student, University of Toronto)

Tłumaczenie i Redakcja: Sylwia Sawicka DVM, SGGW w Warszawie, Paulina Pajączkowska DVM, SGGW w Warszawie

Piśmiennictwo dostępne w redakcji