Interpretacja wyników

Proszę o pomoc w interpretacji wyników kota


mcv 44, 7 fl
mch 19, 9 pg
mchc 35, 7 g/dl
erytrocyty 11, 35mln/mm3
hematokryt 50, 7%
hemoglobina 18, 1 g/dl
leukocyty 10, 5 tys/mm3
alt 38 u/l
ast 24, 2 u/l
fosfor 1, 2 mmol/l
glukoza 71 mg/dl
kreatynina 1, 6 mg/dl
mocznik 12 mmol/l
wapn 17, 3mmol/l

Odpowiedź

Wyników badania krwi i to do tego tylko kilku parametrów nie można zinterpretować bez przeprowadzenia wywiadu i szczegółowego zbadania kota, nie mówiąc o podstawowym braku informacji na temat wieku, płci, rasy, masy ciała zwierzęcia, a także występowaniu potencjalnych objawów klinicznych. Ponadto brak podania zakresu norm prawidłowych badanych parametrów wyklucza jakąkolwiek interpretację. Badanie krwi jest badaniem DODATKOWYM, a nie podstawowym. bfp

  • Odpowiedzi udzielił:

    Konsultant portalu vetopedia.pl