Analiza wyników krwi u kota

Witam! Mój niespełna roczny kotek najpierw miał pierwotniaki, w trakcie leczenia metronidazolem zapadł na zapalenie płuc. Raz było lepiej, raz gorzej. Kot raz je, raz nie, bardzo przy tym zgrzyta. Sprawia wrażenie chętnego do jedzenia, ale pije trochę i rezygnuje, bo wygląda jakby go bolało. To są jego dzisiejsze wyniki:
m o rfo lo g ia krwi
p a ra m e tr w yn ik j. M ia ry m in . M a x . Krw in ki b ia łe (le u ko cyty) h 21, 3 = ty s . /m m 3 5, 5 19
krw in ki cz e rw o n e (erytro cyty) l 3, 07 = m ln/m m 3 5, 8 10, 7
he m o g lo b in a l 5, 1 = g/dl 8 15
he m a to kryt l 14, 6 = % 24 47
p l t (t ro m b o cyty) l 141 = ty s . /m m 3 200 800
m cv 48 = fl 39 55
m ch 16, 6 = pg 13 18
m chc 34, 8 = g/dl 31 35
l e u ko g ra m
l im fo cyty l 7 = % 20 50
m o n o cyty h 9 = % 1 4
neutrofile pałec z k owate 2 = % 0 3
ne u tro file se g m e n to w a te h 82 = % 50 75
uwagi aniz oc y toz a pły tek, lic z ne pły tk i olbrz y m ie, ruliniz ac ja i agluty nac ja rb c
b io ch em ia krwi
p a ra m e tr j. M ia ry m in . M a x . W yn ik
al t h 240 = u/l 20 107
as t h 382 = u/l 6 44
a lp (f os fataz a z as adowa) 34 = u/l 23 107
g lu ko z a l 81 = m g/dl 100 130
f ruk toz am ina 158 = µm ol/l 0 390
k reaty nina 0, 62 = m g/dl 0, 6 1, 8
m o cz n ik h 115 = m g/dl 25 75
bia łko ca łko w ite h 10, 61 = g/dl 6 8
a lbum iny 2, 33 = g/dl 2, 3 3, 4
g lo b u lin y h 8, 28 = g/dl 2, 6 4, 5
ch o le ste ro l h 228 = m g/dl 70 201

lekarz nie zaproponował nam żadnego leczenia poza uśpieniem. Czy jest to konieczne czy można działać?

Odpowiedź

możliwe że kot ma białaczke, czy było wykonane badanie w tym kierunku?

  • Odpowiedzi udzielił:

    Konsultant portalu vetopedia.pl