Zagraniczny wyjazd z pupilem

Decydując się na zagraniczny wyjazd ze zwierzakiem musimy spełnić określone dla danego kraju warunki, które pozwolą nam bez przeszkód przekroczyć granicę. Formalności warto zacząć załatwiać co najmniej miesiąc przed wyjazdem. Przedstawione poniżej informacje dotyczą ogólnych zasad przemieszczania zwierząt towarzyszących w celach niehandlowych po terytorium Unii Europejskiej.

Zagraniczny wyjazd z pupilem

Decydując się na Zagraniczny wyjazd ze zwierzakiem musimy spełnić określone dla danego kraju warunki, które pozwolą nam bez przeszkód przekroczyć granicę. Formalności warto zacząć załatwiać co najmniej miesiąc przed wyjazdem. Przedstawione poniżej informacje dotyczą ogólnych zasad przemieszczania zwierząt towarzyszących w celach niehandlowych po terytorium Unii Europejskiej. Do zwierząt towarzyszących w świetle przepisów o przemieszczaniu zalicza się psy, koty oraz fretki. W stosunku do tzw. państw trzecich oraz pozostałych gatunków zwierząt mają zastosowanie odrębne przepisy.
Niezależnie od zamieszczonych tutaj lub w jakimkolwiek innym miejscu informacji i niezależnie od kraju, do którego odbywamy podróż, warto skonsultować wymaganą dokumentację ze stosownymi władzami weterynaryjnymi w Polsce i w kraju docelowym, gdyż co jakiś czas przepisy ulegają aktualizacji.

Identyfikacja

Każdy zwierzak w pierwszej kolejności musi zostać trwale oznakowany, aby była pewność, że wszelkie inne podjęte działania dotyczą właśnie jego. Zwierzęta będą uważane za zidentyfikowane, jeżeli posiadają mikroczip (transponder) lub tatuaż.

Mikroczip:


Można go porównać do mikroprocesora wielkości ziarenka ryżu, który za pomocą specjalnej igły deponuje się pod skórę. Igła ma stosunkowo dużą średnicę, ale wbrew pozorom implantacja jest często mniej bolesna niż iniekcja leku. Każdy czip posiada swój indywidualny numer, który odczytujemy za pomocą specjalnego czytnika przykładanego do skóry zwierzęcia;
Musi być zgodny z odpowiednimi normami ISO i możliwy do odczytania przez czytnik spełniający odpowiednią normę;
Deponuje się go w ściśle określone miejsce na ciele zwierzęcia. Ogólnie uznawanym miejscem jest lewa strona szyi, w połowie jej długości. Niektórzy lekarze wykonują iniekcje między łopatkami, co z praktycznego punktu widzenia jest bardzo wygodne i pożyteczne. W tym miejscu istnieje mniejsze prawdopodobieństwo przemieszczenia się mikroprocesora, podczas gdy urządzenie umieszczone pod skórą na szyi może przemieścić się niżej, nawet między przednie kończyny. Niestety z formalnego punktu widzenia nie zawsze jest to miejsce rekomendowane.

Tatuaż:


Jest dopuszczoną formą identyfikacji zwierząt pod warunkiem, że jest czytelny i że został wykonany przed 3 lipca 2011 r.;
Musimy posiadać dokument potwierdzający jego wykonanie przed wyżej wymienioną datą.

UWAGA!


Przy przemieszczaniu na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Irlandii, Malty oraz Szwecji uznaje się tylko mikroczip.

Paszport

Może go wydać tylko lekarz weterynarii upoważniony do wystawiania paszportów. Rejestr lekarzy prowadzą okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne, a listy upoważnionych lekarzy w poszczególnych województwach są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Każdy paszport wygląda tak samo, posiada swój numer oraz odpowiednie działy, w których lekarz wpisuje wymagane dane. Nie należy traktować tego dokumentu jako książeczki zdrowia i nalegać na wpisywanie przy standardowej wizycie nie związanej z wyjazdem zbędnych rzeczy, gdyż jeżeli rubryki się skończą, trzeba będzie unieważnić paszport i zapłacić za nowy.
Za wystawienie paszportu pobierana jest opłata urzędowa w wysokości 51,00 zł. Nie obejmuje ona badania klinicznego, oznakowania, szczepienia, odrobaczania oraz wszelkich innych podjętych działań.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie


  • Data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia mikroczipu;

  • Jeżeli zwierzę zostało zaszczepione przed oznakowaniem, szczepienie musimy powtórzyć, ale nie wcześniej niż po 21 dniach;

  • Jeżeli zwierzę przed szczepieniem było oznakowane, a jedynie nie posiadało paszportu, lekarz weterynarii uprawniony do wydawania paszportów, może przepisać szczepienie z książeczki zdrowia;

  • W przypadku pierwszego w życiu szczepienia lub spóźnionej dawki przypominającej, szczepienie uzyskuje ważność po 21 dniach;

  • Jeżeli odstęp między ostatnimi szczepieniami nie przekracza roku, szczepienie uzyskuje ważność tego samego dnia.

Odrobaczanie

Przy przemieszczaniu psów na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Irlandii, Finlandii oraz Malty obowiązują tzw. „zdrowotne środki zapobiegawcze”, czyli profilaktyka przeciwko Echinococcus multilocularis.


  • Najlepiej użyć preparatu zawierającego prazikwantel, ale dopuszcza się też inne środki, które posiadają udowodnione działanie przeciwko dojrzałym i niedojrzałym formą pasożyta;


  • Odrobaczamy nie później niż na 24 godziny i nie wcześniej niż na 120 godzin (czyli pięć dni) przed przekroczeniem granicy;


  • Nie trzeba odrobaczać, jeżeli zabieg ten był wykonany minimum dwa razy, w odstępie nie przekraczającym 28 dni i w takich odstępach jest kontynuowany cały czas.UWAGA!

Lista państw wymagających tego rodzaju profilaktyki oraz czas jej wykonania mogą się stosunkowo często zmieniać, dlatego jeżeli przed wyjazdem nie otrzymaliśmy jednoznacznej informacji co do tego wymogu, lepiej na wszelki wypadek odrobaczyć zwierzę. Nie jest to zabieg drogi, a jego brak skutecznie może popsuć nam wyjazd.

Badanie i legalizacja paszportu

Dział IX i X paszportu teoretycznie wypełnia się tylko przy przemieszczaniu zwierzęcia towarzyszącego do kraju trzeciego, jednak w tej kwestii warto zasięgnąć przed wyjazdem opinii stosownych władz, gdyż według doniesień podróżujących bez tych formalności napotyka się czasami trudności podczas wyjazdu do państw członkowskich UE.
Badanie kliniczne zwierzęcia przeprowadza lekarz weterynarii uprawniony do wydawania paszportów dla zwierząt, natomiast legalizacji paszportu dokonuje właściwy terytorialnie powiatowy lekarz weterynarii. Koszt legalizacji wynosi 26,00 zł.


Nie bez znaczenia jest kolejność przedstawionych powyżej działań, więc warto zwrócić na nią uwagę podczas lektury tego tekstu.

data publikacji artykułu: 2014-08-08

Popularne teraz

2020-10-20 22:14

Cukrzyca u kotów

2019-06-06 17:02

Spokojne wakacje dla kota

2018-09-13 08:46

Żywienie chorego kota

2019-09-13 12:54

Nużyca u psa

Komentarze